?!DOCTYPE html> title_temp 亳州净化工程_亳州市暖通工程造价_通风空调-安徽星原暖通工程有限公?/title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">Ϲng28(й)ٷվ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='DdgaJ'><dl id='DQcXl'></dl></pre><strike id='MA20W'></strike><p id='71P1N'><legend id='b7qyM'></legend><noframes id='bNJYV'><small id='jDmfW'></small><noframes id='mzJfZ'></noframes></noframes></p><style id='qKqgw'><q id='5T9sS'></q></style><big id='rkX8V'></big><form id='GXRxI'></form><blockquote id='Zgnbb'><ul id='joVmJ'><span id='GrJbw'><b id='AQjbR'><ol id='rPqfE'><big id='0Ppuq'><span id='zSlG0'></span></big></ol><small id='jxofn'></small><ol id='Q8WTl'><ul id='aKVKu'><tbody id='1OPPr'><fieldset id='j1hHb'><strong id='D0B6j'><li id='Yfcbn'><bdo id='dBdYb'><abbr id='t4G4E'></abbr></bdo><span id='y5O0z'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='VcGp1'><noframes id='tpRdU'><tbody id='RG1Kx'></tbody></noframes></legend></b><strong id='5HTwr'></strong></span></ul></blockquote><center id='zK2O8'><small id='qtndN'><ins id='IuCGy'><td id='WIXl5'><div id='YUadu'></div></td></ins></small></center><del id='Xd7GJ'><p id='1lsSa'></p><noscript id='kl3rJ'><small id='0bNAm'><b id='wetlL'></b><style id='vUHCC'></style><i id='OKXuk'></i><small id='mxREW'><dl id='xcTFn'></dl><fieldset id='LQFL6'><form id='WgJ28'><dt id='TTU6n'><code id='gNZpv'></code><code id='KxIhx'><div id='MujNY'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='uuY9a'><kbd id='Oo6HQ'></kbd><sup id='Ha6wB'><th id='DMVqQ'></th></sup></thead><sup id='UmEjM'><strong id='niyos'><i id='B87dN'></i></strong><small id='z5V6I'><div id='2RsJX'></div></small><ins id='JBlP4'></ins></sup><legend id='0I48e'><table id='hZPvW'></table></legend></noscript></del><li id='G1Roo'><optgroup id='Ke3Tc'></optgroup></li><label id='I11RY'></label><label id='c56vd'></label><sub id='W8Svt'></sub><del id='4d99G'></del><em id='JpAic'><dd id='badun'></dd></em><small id='FIBNu'></small><optgroup id='iSljb'><dfn id='m5tsa'></dfn></optgroup><option id='Ihv5v'><tr id='Gg5nD'><code id='tARPX'></code></tr></option><fieldset id='c1KiH'></fieldset><strong id='nFeak'></strong><noframes id='l3Z7t'><tfoot id='O6hiD'></tfoot></noframes><q id='4Oi0Q'><code id='yOnkb'><select id='SaGv0'></select></code></q><fieldset id='vulUW'><big id='ccvUk'><tt id='Oq85Y'></tt></big><p id='xtIl4'></p></fieldset><li id='xSKBi'></li><li id='Js59C'></li><tfoot id='kvD89'></tfoot><small id='uUwvA'></small><ul id='1tyZb'></ul><option id='iQtwO'></option><pre id='zBvCL'><ins id='NTTMn'></ins></pre><select id='Uixs0'></select><ins id='tXa7E'><td id='M8nUd'><i id='etVAa'></i></td><u id='39Itc'><code id='Sabvu'><thead id='KaUhQ'><button id='R7gZS'><thead id='vQx2c'><option id='CoKzH'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='t9tLv'><em id='WKdpr'><big id='tVOL5'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='Mmfev'><strong id='in6RP'></strong><del id='lKQrK'></del></sup><label id='DzLYa'></label><q id='LRiV4'><b id='h31Hz'><acronym id='JcW8z'></acronym><div id='pjGdy'><button id='gdL6k'><table id='m5VOY'></table><sup id='4k1Ks'><dd id='5dtlo'><tfoot id='qwxsg'></tfoot></dd><blockquote id='jYT2v'><noframes id='t4IA5'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='IfnLR'><ul id='nglTF'><li id='zmlPF'></li></ul></div></q><tfoot id='l1uZi'><font id='TPtZb'><i id='yl5tE'><dd id='aMzQT'></dd></i></font></tfoot><tr id='Z1RDb'><optgroup id='jlNWR'></optgroup></tr><address id='7Mdwj'><tfoot id='DISrk'></tfoot><dd id='3WxKt'></dd></address><option id='cm3oF'><abbr id='XWE6P'><style id='ui2Y9'></style><tt id='IbGie'></tt><font id='VhHja'></font><u id='C4iF1'><tt id='cChk0'></tt></u></abbr></option><dd id='8syr5'><ol id='khhQZ'></ol></dd><bdo id='vR4sM'><acronym id='1qpFH'><pre id='5OTod'></pre></acronym><b id='4O0eN'><span id='2aQZb'></span></b><form id='pNon4'></form></bdo><dl id='N02uP'></dl><thead id='UaZ4a'></thead><tt id='WnMMe'><tt id='sJkob'></tt><sub id='Gidd8'><i id='vadrw'><dt id='nbcM5'></dt><p id='6XyJs'></p></i></sub></tt><acronym id='4Zfe1'><dd id='OyeVT'></dd></acronym><small id='QC0mx'><acronym id='F7Xxt'><i id='U7HGW'><label id='Vl0Sj'><kbd id='FkL7h'><form id='Rc9ns'><div id='86sIP'><strike id='VbZoy'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='90bpH'></bdo><strike id='7rIre'><table id='DywMn'></table></strike></small><strike id='G1deP'></strike><abbr id='C8Kew'></abbr><tbody id='YN01b'></tbody><sup id='TvUtk'></sup><code id='Fivyl'><ul id='ADQiZ'><tfoot id='IJQuj'></tfoot></ul></code><bdo id='59UJ7'></bdo><tr id='bz84S'></tr><sup id='trSqv'></sup><abbr id='hNcBR'></abbr><dfn id='xEO4p'><dir id='9rBoX'><p id='p7PRg'></p></dir><small id='ULlwj'><div id='glCQ2'></div></small></dfn><th id='iVzWS'><noscript id='6HoMW'></noscript></th><address id='Au1t8'><abbr id='T8SgD'></abbr><big id='wMakL'></big></address><ol id='FBPsL'><dd id='mc8ch'><address id='m2PG2'></address></dd></ol><sub id='RSc5P'><optgroup id='AU3zz'></optgroup><thead id='iCwmF'></thead></sub><th id='FUolm'><del id='D27aJ'></del></th><dd id='ywYlU'><small id='3smoV'></small></dd><option id='OKfEl'><thead id='VJq3C'></thead></option><blockquote id='TPVGL'></blockquote><option id='CMDux'></option><noframes id='1Vbvr'><legend id='d7QOH'><style id='1qhA1'><dir id='6OTaB'><q id='5KdIZ'></q></dir></style></legend></noframes><u id='SLrKs'></u><table id='pY316'><table id='3IUnh'><dir id='Z3MvM'><thead id='DIuQP'><dl id='X3D3D'><td id='pSDFJ'></td></dl></thead></dir><noframes id='COgvr'><i id='bxqE9'><tr id='x5G3L'><dt id='c9R6w'><q id='kqL6F'><span id='xv0xQ'><b id='kfpOP'><form id='kWqeK'><ins id='frZRs'></ins><ul id='4wKqA'></ul><sub id='qaHjz'></sub></form><legend id='mck15'></legend><bdo id='Qy4YX'><pre id='sO3nB'><center id='qSNvq'></center></pre></bdo></b><th id='3A4MM'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='bUS8z'><optgroup id='kHgoD'><dfn id='iLAk5'><del id='Ryb5a'><code id='pDwZk'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='Iwm3G'><div id='ViIo3'><tfoot id='6Q7yN'></tfoot><dl id='UHNUs'><fieldset id='OrDAI'></fieldset></dl></div></noframes><label id='Ey0Mw'></label></table><tfoot id='Hx3W2'></tfoot></table><span id='YunSR'></span><dfn id='0dmr9'></dfn><tr id='aBMrp'></tr><th id='R1MHG'><tt id='q4Vub'></tt><dd id='xj62v'></dd></th><optgroup id='HYjHZ'></optgroup><blockquote id='At5dt'></blockquote><center id='LfmCI'></center><em id='cWSxP'><kbd id='RVvqK'></kbd><li id='5I4Qu'><span id='1hu6B'></span></li><pre id='msfCZ'></pre></em><ol id='x6Jn5'><tt id='kRtW0'><label id='KAHlO'><kbd id='VD475'></kbd></label></tt></ol><sub id='2AoTC'><sup id='DVqav'><dl id='UQqIr'></dl><td id='VmhvA'></td><tt id='nphRT'><blockquote id='zKirP'><big id='TyiH8'><ol id='8RZUB'><tt id='zAsAo'><code id='4k053'><p id='JvHGQ'></p><small id='LsG0d'><li id='4M0vL'></li><button id='vHSKt'><tfoot id='eww5a'><i id='W7QCZ'></i></tfoot></button><tbody id='pKoyg'><em id='x2M2w'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='PkZRI'><i id='XB7Y3'><span id='vCyKY'></span><dt id='m0NF4'><ol id='OLdkY'></ol><b id='sxKpo'></b><strike id='E62oO'><dir id='4GOwn'></dir></strike></dt><legend id='va3KD'></legend><tr id='WmNJ4'><optgroup id='ynh8R'><label id='egP4p'><select id='z1RKx'><tt id='AKj75'><blockquote id='PuqsI'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='OTDQb'></b></i><dfn id='gUbwZ'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='rY4HK'></option><td id='X2VgY'><big id='Esrmd'><tfoot id='lcQOn'></tfoot></big><strong id='d7Zzc'></strong></td><tfoot id='uN92j'></tfoot><tfoot id='PZvVg'><pre id='MRMwh'><acronym id='YIkDe'><table id='vBqNZ'><dir id='ddwiV'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='u9EEp'></tt><strong id='j358j'><u id='O8GgA'><div id='EAuHz'><div id='FWvuQ'><q id='4wvcg'></q></div><strong id='LDm0W'><dt id='Nnhh8'><sub id='6OnuA'><li id='y6knv'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='MTZTq'></big><th id='HNjXv'></th><dd id='XH31H'><center id='lVGuW'></center></dd><td id='rsmJD'></td><ol id='1Ja5s'><dd id='9mhQD'><th id='3NDTo'></th></dd></ol><dt id='0dtVk'><div id='yWwXo'><abbr id='My1Ad'><strike id='tGqpz'></strike></abbr></div></dt><center id='9NpFx'></center><center id='KzlxP'></center><bdo id='HsXfW'><dd id='n0Ayf'><abbr id='emnPQ'><strike id='JwRMj'></strike><ul id='vxntp'><del id='wYYyJ'><q id='9L0hR'><tbody id='uKUN1'><noframes id='uf2kv'><bdo id='WAJYX'></bdo><ul id='oSInu'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='jeD1A'><big id='zkcZh'><dt id='Dnf8v'><acronym id='0LeWZ'></acronym><q id='pGd9D'><select id='7o0Ku'><center id='pcVXI'><dir id='pg5nA'></dir></center></select><noscript id='jcbc2'><strong id='IuLDY'><tr id='NOVye'></tr></strong><label id='MbFwD'></label><strike id='klCE2'></strike><option id='ABrzf'><u id='3R1vP'><ol id='mEag5'><blockquote id='MNGVR'></blockquote></ol></u></option><table id='LrxT6'></table></noscript><i id='oLHTq'><abbr id='9KHkB'></abbr></i><thead id='hclx7'><strong id='6XzS2'><b id='hayC2'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='HOQXq'></acronym><sub id='jdIE1'></sub><optgroup id='qkhfQ'><del id='M8ZPW'><optgroup id='JBiZW'></optgroup></del><button id='X2O2X'></button></optgroup><ul id='one2S'><em id='t4U5r'></em><dir id='eDRGQ'><td id='UQtbo'></td><address id='kkSPs'></address><td id='gG2aC'></td><thead id='ryRQM'><thead id='cfpxw'></thead><ul id='Tn6yS'></ul></thead></dir><del id='fTLjb'></del><thead id='hHMMN'></thead></ul><acronym id='dFzJM'></acronym></bdo><legend id='XbTB0'><font id='PWa5N'><font id='PA7PF'><span id='7ou7m'><tr id='w5S0v'><option id='TWedJ'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='HQPUI'><b id='SEEyd'><select id='tTRGw'></select></b></tbody><div id='QL8hQ'><form id='YkCxq'></form><fieldset id='4sTgp'><pre id='4R8uf'><kbd id='9VlgX'><u id='BU644'><form id='MmmNO'><li id='iY8wU'><th id='wnsEP'><dt id='zVyjk'></dt></th></li><span id='LWwAx'></span></form><address id='6A2to'></address></u><u id='dpJEN'><tt id='RgfBh'></tt></u></kbd></pre><p id='eUKKS'></p></fieldset></div><tbody id='VDQAy'><blockquote id='QwWSs'><style id='1ZVqS'></style></blockquote><u id='S7OhQ'></u></tbody><fieldset id='hOX28'></fieldset><form id='sP7bf'></form><li id='1lWSL'><abbr id='CTA6H'></abbr></li><acronym id='RD2lX'></acronym><tt id='3uZSz'><dl id='hgC4L'></dl></tt><fieldset id='hPZDf'></fieldset><em id='bAUMB'></em><b id='OcdPq'></b><p id='9GSJ0'></p><tbody id='NWLef'><address id='91nM9'></address><dd id='UT3hE'></dd></tbody><dir id='X481G'></dir><tbody id='rToUi'></tbody><ul id='ZrkCA'><select id='Lx358'></select></ul><td id='udVyg'></td><kbd id='lmhOQ'><tt id='6k6kD'><q id='eI3dS'></q></tt></kbd><tfoot id='5I26p'><select id='QQVmw'><abbr id='x18jj'></abbr><table id='TiITv'></table></select></tfoot><em id='eMKen'><optgroup id='Pv00v'><label id='cEZmd'></label><ol id='VmZjz'><dir id='FB5ss'><label id='emVaT'></label><form id='7ajSN'><thead id='r9WSJ'><tbody id='vQW1t'></tbody></thead></form></dir><table id='4bVgy'><form id='HsztZ'><table id='NRrWj'><legend id='DK9pz'><li id='cvgIV'></li><big id='XzhJe'><span id='YPe9z'><optgroup id='cAPMm'><span id='NKZ3a'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='KQaJg'></noscript><div id='VSGBr'><code id='H5muK'><sup id='hl1ob'><kbd id='8Ntwg'></kbd></sup><thead id='c5vdV'><small id='CFoIl'></small></thead></code></div><dt id='gzIDt'></dt></table></form></table><abbr id='gjMR2'><small id='houce'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='CUK1c'><optgroup id='8wNCd'></optgroup></abbr><sup id='1wCPY'></sup><abbr id='cQOjD'><style id='RNw65'><strike id='YaMF9'><b id='YJt9t'><i id='R5xFn'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='UWfzD'></table><dl id='UQ83Z'></dl><strike id='BJlIw'></strike><tt id='ZxP6o'><p id='8UhDp'></p></tt><div id='qcDvh'><noscript id='hsj6T'></noscript><dt id='6H7Ck'><bdo id='idUQH'><strong id='oyULE'><sup id='upCrq'><acronym id='0OMkm'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='RmLVR'><tbody id='jApZB'></tbody><tbody id='rAnVf'><dl id='4aB7a'></dl><del id='3r22W'></del><ins id='313PT'><dfn id='r6WqD'><button id='7C09y'></button></dfn></ins><td id='Yi6km'></td><option id='4cQlw'></option><tbody id='0mQkt'><sub id='zuT9Z'><acronym id='tIKfk'><font id='wO7sj'><ins id='BbCHm'></ins></font><tr id='UvRO4'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='ZjQsU'></dir><address id='epL7d'><bdo id='LSbjf'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='pI1a1'><q id='ofyb6'><dd id='9Ui9J'><fieldset id='dNfe0'></fieldset></dd></q></form><ol id='j2ruf'></ol><tfoot id='hcaoI'></tfoot></dt></div><pre id='TatC7'><tt id='lFQYO'></tt><noframes id='UUPxW'></noframes></pre><dir id='ugNx0'><tt id='9M7j6'><q id='yqG5T'></q><select id='lejDl'><dir id='8APbx'></dir><ins id='I7rzp'><li id='zm5HV'></li></ins><small id='azNpJ'><ul id='gdjHH'></ul></small><pre id='59WeC'></pre></select></tt><ul id='PKllY'></ul></dir><th id='4BL0A'></th><ol id='cvG5F'><sup id='mw9jS'><i id='WB54f'><pre id='5riED'><table id='Kkm8J'></table></pre></i></sup></ol><option id='YaST2'></option><dt id='JXOZH'></dt><sup id='VHpbu'></sup><big id='H0MwQ'></big><thead id='nQrf5'></thead><p id='MthGZ'></p><td id='3iJuQ'><acronym id='mNprj'><div id='9Xfwt'><tt id='xbgj6'></tt></div><fieldset id='KH1qv'></fieldset><bdo id='iSMYp'></bdo><em id='pQh0O'><font id='M85ui'></font></em></acronym></td><dir id='5UvmR'></dir><u id='AL6WH'></u><strong id='Km8Kp'><td id='vss0I'></td></strong><tt id='EbAb4'></tt><q id='sPfRQ'><legend id='zhVab'><bdo id='1mNI6'><bdo id='HX1rP'><legend id='cSHUt'><b id='uP6WO'><strong id='4tttz'><label id='UFnfh'><sup id='CB7Jy'><u id='iPTda'><sup id='Rkjw1'></sup></u><big id='Jivxw'></big><select id='Um9wi'></select></sup><p id='H3ujk'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='bJVjm'></noscript><dt id='LV8wk'></dt></bdo></legend></q><small id='P62W8'></small><b id='Sj7CZ'></b><li id='MkZSx'><p id='qCKB1'><label id='pvK49'><table id='hy0kp'><sup id='Yk9nR'><em id='Yvmzz'></em></sup></table><blockquote id='x72tI'></blockquote></label></p></li><blockquote id='2UcV6'></blockquote><dd id='ilGF5'><thead id='uv8XZ'></thead><abbr id='ujVmb'><noscript id='BlMbJ'><tbody id='6pkbC'><style id='tDqvh'><sup id='xvnog'><pre id='MODsx'></pre></sup><em id='DxzJf'></em></style></tbody><optgroup id='okOrg'><tbody id='Phbma'><kbd id='4aEcL'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='1eMQC'></tfoot><big id='97Hgz'><thead id='XSuOf'></thead></big><div id='H1L7o'><thead id='iY0oB'><tfoot id='pubnn'><form id='MjBQG'></form></tfoot><optgroup id='yUShg'><strong id='rNI3t'><p id='8XwhC'></p></strong><acronym id='czIXC'><dl id='cfyom'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='O6t3X'><small id='NrOiQ'><small id='XhDZ7'></small><q id='Fqg5E'></q></small></p></div><th id='C84Vl'></th><noscript id='mKNnE'></noscript><dl id='twD5C'><fieldset id='wtQfQ'><abbr id='QjoAP'><bdo id='56T18'><th id='V0EUU'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='QbIRK'><pre id='cNANx'></pre><li id='BOJwJ'></li></small><ol id='lKbnX'></ol><em id='tSDfq'></em><dd id='r2WpS'></dd><optgroup id='u2SkV'><noframes id='vV9EN'><li id='cSKco'><abbr id='qwwqW'></abbr></li></noframes><optgroup id='l8q8A'></optgroup><select id='9HCAt'></select><dd id='k2k6d'></dd></optgroup><acronym id='J6zKo'></acronym><noscript id='zLGJV'></noscript><li id='KhB2a'><label id='5FFDG'></label></li><table id='wLVTX'></table></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提?a href="/">亳州暖通工?/a>?a href="/supply/">亳州中央空调</a>?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row"> <div class="title10"> <h4>新闻资讯</h4> <p>NEWS</p> <ul> <li><a href="/news/">全部</a></li> <li><a href="/news/xwzx/">新闻资讯</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="newslist clearfix"> <div class="col-lg-3 news"> <a href="/news/58.html"> <div class="news-img1"><img src="/uploads/news/" class="img-responsive"> <div><span class="glyphicon glyphicon-link"></span></div> </div> </a> </div> <div class="col-lg-9"> <div class="news_con"> <a href="/news/58.html">亳州暖通工程是做什么的</a> <span>2020-05-27</span> <p>安徽星原暖通工程有限公是做暖通工程的一个企业,我们主要是负责采暖、通风、空气调节这三个方面的应用,也被人们称之为暖通空调。暖通是建筑设备(建筑设备是建筑物的重要组成部分,包括给水、排水、采暖、通风、空</p> </div> </div> </div> <div class="newslist clearfix"> <div class="col-lg-3 news"> <a href="/news/57.html"> <div class="news-img1"><img src="/uploads/news/" class="img-responsive"> <div><span class="glyphicon glyphicon-link"></span></div> </div> </a> </div> <div class="col-lg-9"> <div class="news_con"> <a href="/news/57.html">亳州通风空调的系统分?/a> <span>2020-05-27</span> <p>通风空调的主要作用是为了能够调节人的主要呼吸所需要的氧气,通过通风空调能够在大型的商场、酒店、公司、学校等建筑上面为人们提供新的氧气。同时通风空调的作用不仅于此,它还能排除室内的污染物和多余的气味,?/p> </div> </div> </div> <div class="newslist clearfix"> <div class="col-lg-3 news"> <a href="/news/56.html"> <div class="news-img1"><img src="/uploads/news/20200416010056.jpg" class="img-responsive"> <div><span class="glyphicon glyphicon-link"></span></div> </div> </a> </div> <div class="col-lg-9"> <div class="news_con"> <a href="/news/56.html">亳州通风空调地下车库常用的两种通风排烟系统对比</a> <span>2020-04-16</span> <p>目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排?/p> </div> </div> </div> <div class="newslist clearfix"> <div class="col-lg-3 news"> <a href="/news/55.html"> <div class="news-img1"><img src="/uploads/news/20200415051406.jpg" class="img-responsive"> <div><span class="glyphicon glyphicon-link"></span></div> </div> </a> </div> <div class="col-lg-9"> <div class="news_con"> <a href="/news/55.html">什么是亳州暖通工程?亳州暖通工程的技术特点是什么?亳州暖通工程有什么用?/a> <span>2020-04-15</span> <p>随着科技的飞速发展,北方的寒冬也不再寒冷,暖气也早已进入了千家万户,家家户户冬天温暖温馨,那么是什么工程导致千家万户有暖气?答案就在下面的文章里。下面安徽星原暖通工程有限公司就来给您讲讲什么是亳州?/p> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="pages" aos="zoom-in"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系?谢?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公???/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍? target="_blank" >马鞍?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>