?!DOCTYPE html> title_temp 2800C防火阀 - 安徽星原暖通工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="2800C防火阀" /> <meta name="description" content="为你详细介绍2800C防火阀产品内容,包括2800C防火阀的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所?800C防火阀新闻以及最新的市场2800C防火阀价格.咨询电话:0558-5956868"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">Ϲng28(й)ٷվ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='uNENR'></q><tt id='k3pX2'><dd id='ndubo'><noscript id='Xa6oS'><dl id='d3aNi'><i id='6vq6g'></i><dd id='WH4l7'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='dO2hb'></tr><td id='C9V12'></td><q id='0GAe4'></q><dd id='izE9M'></dd><div id='CN1FW'><button id='YLtRf'><tfoot id='Pjiel'><i id='ijXmp'><dl id='egkVi'><i id='y5mb8'><strike id='wc6JE'><dt id='AXvvm'></dt></strike></i></dl></i><pre id='2OeUl'></pre></tfoot><u id='1xv4U'></u><small id='0LrTH'></small></button><tr id='vCfwy'></tr></div><strike id='5zrTS'></strike><label id='MoJKU'></label><button id='vXCay'></button><optgroup id='AczJs'></optgroup><dd id='aJsq9'></dd><sup id='VVlbi'><del id='8R08s'><strike id='BwucI'><dd id='MYUiz'></dd></strike></del></sup><fieldset id='miruh'><p id='tcFex'></p></fieldset><big id='ugbV7'><big id='2cHCX'><address id='NYFR7'><dl id='dRwaP'></dl></address><dd id='mYk2W'></dd><table id='MD15Z'><abbr id='5m5J8'><strong id='vvJgR'><blockquote id='KqsvV'></blockquote></strong></abbr><td id='xNJyd'><pre id='LPEzl'></pre></td></table></big></big><q id='G7j0u'><abbr id='xlMM3'><thead id='B56UL'></thead></abbr></q><li id='Riqtf'><q id='6FZfy'><acronym id='05C1o'><dd id='pRExB'><td id='ymJWt'><noframes id='yNQDu'><tr id='DRZWw'><strong id='Czktq'></strong><small id='ahdKu'></small><button id='DSWyN'></button><li id='TzIsm'><noscript id='FIEaQ'><big id='rZwU5'></big><dt id='rfPEV'></dt></noscript></li></tr><ol id='ZGlhB'><option id='ri0BZ'><table id='P2rZL'><blockquote id='ejGJ1'><tbody id='55kN9'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='kVsQc'></u><kbd id='ycrNX'><kbd id='noA26'></kbd></kbd></noframes><abbr id='xJdka'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='zIGj1'><button id='iIfO1'><abbr id='6wIiq'></abbr></button></thead><button id='GZsyB'><u id='NKOcx'><u id='1SOOD'></u></u><tr id='v10MJ'><optgroup id='MojZ5'><dd id='Z7NW2'><dfn id='1QsLy'><tt id='HqOTx'><thead id='Z5DVa'><optgroup id='A5BkF'></optgroup></thead></tt><legend id='ew6JN'></legend><noframes id='rQDEM'><b id='Q72lH'><form id='kAdp6'></form></b></noframes></dfn><pre id='emqoT'></pre></dd></optgroup><dl id='SVxZD'><big id='5FCrW'><dd id='EUS8h'><td id='2XkhR'><dir id='3csoZ'></dir></td></dd></big><optgroup id='02lpB'></optgroup><dfn id='3gRZ6'></dfn></dl></tr></button><strong id='FtNaR'></strong><ol id='kEKyd'><dfn id='zRfid'><kbd id='qbjG2'></kbd></dfn></ol><ul id='PDi0E'></ul><noframes id='dunZ5'></noframes><blockquote id='xd4bL'></blockquote><fieldset id='IkjzH'></fieldset><sup id='yC4lA'><p id='rVclk'><tt id='18k8p'><sup id='clNGN'><bdo id='1qUEP'><ol id='wYdHF'><sup id='g2T0D'><dl id='nJ7Jm'><em id='srcPd'><label id='z36VI'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='xGNWR'></address></sup></tt></p><fieldset id='hRzGd'><noframes id='DRFQd'><code id='0olEc'><strong id='Dodtv'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='IoeAp'></sup><div id='E3r9h'><pre id='Jo7sv'><select id='GjAGS'></select><td id='KWvMe'></td></pre></div><kbd id='lRBTf'><u id='iDuBi'></u></kbd><div id='3M9qJ'></div><blockquote id='LzGID'></blockquote><q id='Ur3iG'></q><th id='tYHKU'></th><big id='V3Cwe'></big><address id='WBI40'><b id='g4FjD'><select id='4lj7h'></select></b></address><code id='lqXit'></code><ul id='4YsnW'><strike id='u6TRx'></strike></ul><noscript id='0kMmW'></noscript><pre id='j2NIx'></pre><div id='2WTPM'><p id='hOKCI'></p></div><tfoot id='Fftdk'></tfoot><thead id='9iugP'><bdo id='kkYWD'></bdo></thead><kbd id='SI8k8'></kbd><p id='uMoVC'><fieldset id='hfNKO'><style id='Puqi2'></style></fieldset></p><acronym id='52IbX'><big id='bGG4m'><code id='Q97m5'></code></big></acronym><noframes id='IQzEo'><fieldset id='32HKd'></fieldset></noframes><ol id='3ETC0'></ol><font id='Z4P5I'></font><td id='2a7w7'><ol id='XguJV'></ol></td><center id='jiBQf'></center><option id='96V40'></option><legend id='dt895'></legend><big id='HXe4w'></big><sub id='WscNc'><ol id='IUcIB'><li id='VG9Z4'><label id='Uddwb'></label></li></ol></sub><i id='5iV6F'><ol id='Ic9Cy'></ol></i><del id='0cBn0'></del><tr id='1gXNG'><tr id='o3mCn'><bdo id='Guiek'><form id='ETR3B'><em id='OHhiE'></em><ins id='GWKjB'><center id='TfV1d'><center id='Opz1W'></center></center></ins><pre id='c6tR9'><em id='n44r5'></em><abbr id='quIVu'><legend id='t9Pj0'><div id='CrcaD'><center id='BJsaG'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='ou2fy'></b><noframes id='Tnzkq'><span id='N3tpl'></span></noframes><font id='yG0FU'><ol id='PKq1u'></ol></font><td id='V3soG'><abbr id='OK3VQ'><option id='6DCwL'><big id='fJF3w'></big></option></abbr><dfn id='J9XYe'></dfn></td><form id='6JWq1'><legend id='OdaUN'></legend></form><td id='26lNL'><strike id='c0HIp'><blockquote id='6dM5P'></blockquote></strike></td><sup id='ffxEU'><fieldset id='WeDjL'><li id='fXM5c'></li></fieldset></sup><option id='3DSSU'></option><thead id='jy2rt'></thead><del id='KAoJj'></del><b id='273LU'><tfoot id='JPGa2'></tfoot><i id='WBccG'></i></b><sup id='owNGx'></sup><thead id='Bv4kF'></thead><kbd id='Rngkk'></kbd><acronym id='wZ50T'><strike id='i6bjC'></strike></acronym><table id='m7R28'><select id='SvZUe'></select></table><strong id='nXRlR'></strong><center id='FdRfc'></center><p id='vIvZF'><b id='7Gcsy'><bdo id='svDdk'><span id='FNbnX'></span></bdo></b></p><tr id='vxwf7'><form id='IhSrn'><strong id='eo6gh'><dir id='OL3wa'></dir></strong><th id='ltHwW'></th></form><strong id='3uNbm'><select id='3bEsR'></select></strong></tr><form id='8mp47'><pre id='YXVet'></pre></form><code id='ezw7G'></code><optgroup id='4VPmL'></optgroup><strong id='c1ate'><td id='oERev'><table id='dTNzj'><legend id='Cv0Am'><legend id='xHCcR'><big id='D8RFt'><fieldset id='gvsRO'><q id='hl6YS'><tfoot id='ugQTp'><big id='vW7Xd'><tt id='HWp0o'><thead id='Fy8MK'></thead></tt></big><p id='qWmVo'></p><button id='RB7Vb'><table id='qzkS2'><ins id='r1TXw'></ins><tt id='Ra4BV'><li id='ugsDj'><thead id='TotoB'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='H56EH'><td id='4ZlVX'></td><tfoot id='iMHh7'></tfoot></tr><strong id='OOkp4'><span id='p4V05'><dfn id='KiCMs'></dfn><bdo id='cg6qu'><thead id='x6opC'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='2ZhNN'></button><ol id='SJkGF'><font id='eddul'><blockquote id='Ni6K8'><center id='VwJDV'></center></blockquote></font></ol><strong id='cQqXJ'></strong><dl id='Sz6Xc'><legend id='AWhwl'></legend><sub id='b87go'><small id='9cLfQ'></small></sub></dl><style id='o0OsR'></style><pre id='EpO3L'><code id='ctw7W'></code></pre><big id='OhqsU'></big><font id='2bJy6'></font><bdo id='XACpW'></bdo><dfn id='0ekhv'><dd id='TVNfH'><button id='khoVj'><strike id='RLauJ'><div id='1WsuY'><div id='mzpw5'><legend id='eXzgL'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='8ipKc'><q id='4EkUJ'></q></optgroup></dd><ol id='TWYpo'><q id='mzhP6'><dfn id='nV1tj'><button id='tFrlD'><tbody id='xSijm'><tbody id='JvAsQ'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='wLIUe'></dl><fieldset id='zLaiS'></fieldset><u id='OPTkx'></u><div id='ls7BT'><ins id='xn9rm'></ins></div><strong id='bNOcP'></strong><center id='10Z0I'></center><strong id='MnfoT'></strong><small id='RFjDY'></small><td id='R08Vb'><q id='qz0Jt'><q id='jMqId'><b id='W88D2'><optgroup id='P1TMV'></optgroup></b></q><ol id='8nRRb'><bdo id='2eECF'></bdo></ol><dd id='bQ4by'><th id='AaqQz'></th></dd><blockquote id='08Gl8'></blockquote><ul id='UHPLj'><style id='2pv0d'></style></ul></q></td><noscript id='cSrHB'></noscript><ol id='eiXdb'></ol><p id='fe7eB'></p><strong id='PJdmW'><big id='aQFUq'></big><strike id='ty4tN'><q id='Vu49v'><sup id='STSou'></sup></q></strike></strong><p id='2jDj2'><thead id='QLLkE'><acronym id='rljmd'><tfoot id='wmGrh'><kbd id='QoDzp'></kbd><form id='Vk8ST'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='62Z26'></fieldset><b id='1mw4J'><dt id='SXSZv'></dt></b><sup id='KkQ50'></sup><label id='FmAhO'></label><noframes id='MPe4f'><ins id='FN3BI'></ins></noframes><td id='Awrqm'></td><dfn id='jZNRz'></dfn><font id='4GNdP'><style id='KEcTn'></style></font><tr id='TASnt'><td id='liCXd'></td></tr><dfn id='e5qr6'><ul id='n4zSZ'></ul></dfn><tr id='PITRU'></tr><abbr id='fbanF'></abbr><strong id='bKioY'></strong><dt id='aOe8a'></dt><span id='bx1Ou'><label id='9pwiC'><td id='Reu5H'></td></label><address id='kRaCo'></address></span><label id='jhorc'><bdo id='DWcD6'><dt id='JYCRY'><dl id='sSexW'></dl></dt></bdo></label><abbr id='ZP3VY'><optgroup id='7qoRN'></optgroup></abbr><code id='tNLT2'></code><address id='5iIL2'><thead id='mn4n3'></thead></address><td id='3MMgo'><style id='CMNQy'><tbody id='EoCDf'></tbody><strong id='nHvZM'></strong></style></td><ul id='6mT15'><ul id='kjCFJ'></ul></ul><del id='MWP36'></del><th id='tOiCl'><option id='Qa6uw'><legend id='PPfGN'></legend></option></th><b id='O3eL8'></b><i id='Q4Vme'><noscript id='sjhgV'></noscript></i><q id='SJKIV'></q><select id='Jz3N6'></select><option id='5qyDo'></option><optgroup id='Ee736'><big id='USe6p'></big></optgroup><noframes id='A37x3'><acronym id='H3ZJO'><em id='gfGUe'></em><td id='p0APc'><div id='zFs8J'></div></td></acronym><address id='omplb'><big id='aEOsv'><big id='QCFUy'></big><legend id='bBZYi'></legend></big></address></noframes><ul id='zHlXP'></ul><abbr id='Vrz31'><p id='6J0XO'><small id='uNNIO'><bdo id='LAozx'><code id='WDPra'><i id='8QDZk'><legend id='QaCFp'></legend></i><sub id='SfVCA'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='hDRfe'></noscript><tr id='yXqkG'></tr><select id='9tWz3'><button id='rLh33'><dfn id='pgjM8'><p id='tlhs7'></p><q id='GPV0q'></q></dfn></button><noframes id='tWKnM'></noframes><b id='jztsm'></b></select><font id='xocN9'></font><option id='g84Jl'></option><fieldset id='atehU'></fieldset><noframes id='mP9n0'><i id='tHXiJ'><div id='Fb5pS'><ins id='ZX2AK'></ins></div></i></noframes><tr id='eiEuZ'></tr><label id='IVmYq'><small id='0RCCz'></small><b id='EAft4'></b></label><noscript id='ZB5dC'><tr id='fcN1v'></tr><div id='mCOHQ'></div><noscript id='ekOyA'></noscript><tr id='Hv93K'></tr></noscript><center id='YJC1o'></center><dl id='zSIHU'></dl><blockquote id='NoB2U'></blockquote><pre id='GhvDd'><dl id='Gc5Wv'><noframes id='tWQ3v'><i id='ECcDN'></i></noframes><dt id='GKXM6'></dt></dl><label id='E5gWc'><dfn id='ZTWO5'></dfn></label></pre><dir id='AaFYd'></dir><strike id='VOQE6'></strike><thead id='MbPmq'></thead><span id='lm8no'></span><i id='6tSHJ'></i><font id='M6iTG'></font><style id='J0c86'></style><font id='E7nz3'></font><td id='25tRt'><select id='Co5F2'><b id='NWIA9'><address id='gr9pB'><noscript id='ZF79v'><acronym id='M0SqW'></acronym></noscript></address><style id='o9Hvw'><tbody id='babog'></tbody></style></b></select><ul id='xaM24'><thead id='XBM9Y'></thead></ul></td><strike id='m899c'><dt id='v8vvQ'></dt></strike><dfn id='DGOTN'></dfn><dir id='Oomd8'><b id='gpUjd'></b><font id='Z4ffI'></font></dir><ul id='lxTBJ'></ul><q id='qaJta'></q><acronym id='eOQHM'></acronym><center id='2w3oo'><strong id='JoIbS'></strong></center><ins id='8nZ6n'><label id='C3qWE'></label><span id='gWmkw'></span></ins><li id='NO4c3'><blockquote id='BJmGl'></blockquote></li><th id='Ca110'><table id='7YSTM'></table></th><tfoot id='dlNgI'></tfoot><ins id='my4dG'></ins><table id='ekS2L'></table><noscript id='5vFiq'><del id='yasTU'><ol id='BbAXI'><center id='seCIt'><ul id='CbXEQ'></ul><div id='dPj0h'></div></center></ol></del></noscript><strong id='rr9pf'><legend id='LsJCn'></legend><td id='c35vg'></td></strong><font id='k9fEo'><font id='0RkIi'></font></font><noscript id='3IbBn'><em id='S1tMD'><form id='kdkS7'><sub id='0E0uq'></sub></form><bdo id='JhBxG'></bdo></em></noscript><address id='eJOVh'></address><center id='Jgzgm'><del id='cqipE'></del><sup id='mJr37'></sup></center><kbd id='hXxIo'></kbd><font id='FS1rJ'><b id='VgN6i'></b><table id='jlHF4'></table><blockquote id='dNeF5'></blockquote></font><big id='SwUZe'><q id='0ZJBy'><center id='rlgGL'><button id='2qiGA'></button></center></q></big><i id='7Nmgv'><form id='acV94'><option id='ET3NF'></option><dir id='i8bnJ'><thead id='7GlG2'></thead></dir></form><tr id='8fa4b'><strike id='WFHf8'><noframes id='fjNDe'><dl id='8dKI5'></dl></noframes></strike><dt id='ItCbD'></dt></tr></i><dfn id='4p58E'></dfn><tbody id='zBPpy'></tbody><select id='5b38g'><dir id='9lWQA'><noscript id='9uHiM'><th id='36NMt'><strike id='NM0Ah'></strike><small id='HKKKI'></small></th></noscript><tbody id='NDxej'><em id='7lNB6'><optgroup id='wGWKE'></optgroup><style id='JRWvL'><tr id='DYd7U'></tr><address id='sbBZJ'></address></style></em></tbody><code id='yLlhW'><noscript id='F7C0P'><ins id='QslQ7'><font id='gZz7I'></font></ins></noscript></code></dir><p id='ZYp9e'></p><dl id='ZABu2'></dl></select><form id='6TY3G'><bdo id='VuOY0'></bdo><optgroup id='MoXP6'><tbody id='lMw0N'></tbody></optgroup><blockquote id='CLFqT'><button id='Kwmd7'><pre id='eFiiU'><li id='7Dskl'><tfoot id='VkL87'><kbd id='KbJd4'></kbd></tfoot><fieldset id='ndBQy'><dd id='toHj7'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='yiL25'></table><span id='ggO69'><dl id='RtmY3'></dl></span></blockquote></form><em id='saIui'><small id='JXjkT'><blockquote id='aeCUA'></blockquote></small></em><tfoot id='S7inX'></tfoot><del id='NJTcZ'><pre id='EwNfl'></pre></del><em id='42NYf'><acronym id='sPmbw'><th id='L9Bi4'></th></acronym></em><fieldset id='cO5Ep'></fieldset><code id='Ul9bo'><noframes id='SrGFN'></noframes></code><form id='njd9Z'><optgroup id='jAOOi'><dir id='dTh1l'></dir></optgroup></form><strong id='OiLiW'></strong><ins id='1Bj1B'><option id='S3MKx'></option></ins><dd id='bjQxj'></dd><span id='C6DsU'><tbody id='L0qwl'></tbody></span><strong id='adiZJ'><pre id='KPxTW'><form id='VanHh'></form></pre></strong><li id='qYdrh'><abbr id='5dTQT'><dir id='TPtyk'></dir><acronym id='1kWOA'></acronym></abbr></li><ol id='OUWaW'></ol><strike id='vV8Ky'></strike><label id='CR6kD'></label><legend id='W70pr'><address id='8tBgZ'><thead id='6w0I7'><tr id='KnIgC'></tr></thead></address><dt id='GcdEV'></dt></legend><thead id='ifisr'></thead><ins id='bTi5x'><big id='5lHxC'></big></ins><kbd id='usPl2'></kbd><center id='9WyOX'><acronym id='oiZR8'></acronym><code id='U3EDi'></code></center><ul id='2ljZX'><pre id='mnflb'></pre></ul><style id='zQlOi'><dt id='nw2NW'><noframes id='wRDEc'></noframes></dt><sub id='45A7N'></sub><b id='bQdoK'></b></style></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提?a href="/">亳州暖通工?/a>?a href="/supply/">亳州中央空调</a>?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/fjjlcpjl/">通风设备系列</a> > <a href="/supply/1.html">2800C防火阀</a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row line"> <div class="news_title"> <h1>2800C防火阀</h1> <p>时间?018-6-23 0:00:00</p><p>来源?a href='//www.monarclatinamerica.com/supply/1.html'>//www.monarclatinamerica.com/supply/1.html</a></p> <span>—?/span> </div> <div class="news_con"> <p><p> <a href="//www.monarclatinamerica.com/supply/1.html" target="_blank">2800C防火阀</a>,常开?00C或?800C关闭,一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处,起火灾控制作用,可以设置输出电讯号,温度超?00C或?800C时阀门关闭,联动送(补)风机关闭,安装在中央空运风道系统中,工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用,当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金溶解或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合? </p> <p> <p> 2800C防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心?4V直流电开启或手动开启,?80℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。火灾时,该风口由控制中心?4V直流电开启或手动开启,当烟温达?80℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟2800C防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层? </p> <p style="text-align:center;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806270855250003357642337.jpg" alt="" /> </p> </p></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="tag jianju">相关标签?a href='/key.aspx?k=%b7%e7%bf%da%ba%cd%b7%e7%b7%a7%cf%b5%c1%d0'>风口和风阀系列</a>,<a href='/key.aspx?k=2800C%b7%c0%bb%f0%b7%a7%bc%db%b8%f1'>2800C防火阀价格</a>,<a href='/key.aspx?k=2800C%b7%c0%bb%f0%b7%a7%c5%fa%b7%a2'>2800C防火阀批发</a>,</div> <p>上一个产品:<a href="/supply/6.html">4?2离心通风?/a></p> <p>下一个产品:<a href="#"></a></p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_cp"> <h4>相关产品</h4> <ul class="row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/37.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806251106242913357695199.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806251106242913357695199.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/37.html">铝合金风?/a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/36.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806251106011343357630450.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806251106011343357630450.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/36.html">风管止回阀</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/35.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806251105372283357639411.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806251105372283357639411.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/35.html">多叶排烟?/a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/34.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806251104491353357686486.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806251104491353357686486.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/34.html">定风量阀</a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系?谢?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公???/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍? target="_blank" >马鞍?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>