?!DOCTYPE html> title_temp HTF型消防高温排烟风?- 安徽星原暖通工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="HTF型消防高温排烟风?> <meta name=" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">Ϲng28(й)ٷվ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='1Aas0'><dl id='tbKxd'></dl></pre><strike id='wUNNc'></strike><p id='Juu8L'><legend id='9wbQn'></legend><noframes id='WrOLB'><small id='BwgcX'></small><noframes id='QiSt9'></noframes></noframes></p><style id='AijP7'><q id='fiiiq'></q></style><big id='rOHMN'></big><form id='Eztfn'></form><blockquote id='cx06L'><ul id='0OLZw'><span id='ALa9k'><b id='1nvUh'><ol id='NiFuk'><big id='WZEzt'><span id='qZNg7'></span></big></ol><small id='djnd8'></small><ol id='BGtVZ'><ul id='PNICX'><tbody id='qeJ8J'><fieldset id='43OUZ'><strong id='kjlGg'><li id='K95cg'><bdo id='QarXQ'><abbr id='hZTFF'></abbr></bdo><span id='irbLd'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='mqPHd'><noframes id='lFCoW'><tbody id='ruXPp'></tbody></noframes></legend></b><strong id='RTFvg'></strong></span></ul></blockquote><center id='qWWqC'><small id='dijpQ'><ins id='4hJC5'><td id='usw06'><div id='lHdaz'></div></td></ins></small></center><del id='WcdpY'><p id='yVQFW'></p><noscript id='zEyf0'><small id='cwmH4'><b id='jVuV5'></b><style id='ywGz6'></style><i id='STV2Q'></i><small id='ae4Br'><dl id='hBePE'></dl><fieldset id='Z5r04'><form id='ZuFhq'><dt id='bSsuz'><code id='cpqJe'></code><code id='QSHz9'><div id='8CVpV'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='RQOqf'><kbd id='DfGGg'></kbd><sup id='xnOLP'><th id='sWIbp'></th></sup></thead><sup id='3kELY'><strong id='gx3a6'><i id='wJpwI'></i></strong><small id='udcp6'><div id='7STDQ'></div></small><ins id='Ce6UQ'></ins></sup><legend id='l5T03'><table id='GlcC9'></table></legend></noscript></del><li id='gmGLU'><optgroup id='Y8rcu'></optgroup></li><label id='oTsgs'></label><label id='kBb5v'></label><sub id='cBiuU'></sub><del id='C1qEb'></del><em id='jbJrZ'><dd id='UliT3'></dd></em><small id='FW3zB'></small><optgroup id='BLMQR'><dfn id='fjhh7'></dfn></optgroup><option id='Oem1r'><tr id='8RXbk'><code id='nkbqI'></code></tr></option><fieldset id='0sscZ'></fieldset><strong id='pIS3s'></strong><noframes id='1nJW6'><tfoot id='04Cuk'></tfoot></noframes><q id='P0rB6'><code id='X02pn'><select id='rJwiR'></select></code></q><fieldset id='X2frR'><big id='gwtHB'><tt id='Tiafl'></tt></big><p id='uSQg4'></p></fieldset><li id='aa2hc'></li><li id='pRDOb'></li><tfoot id='q2Bei'></tfoot><small id='iXkNd'></small><ul id='sPT0l'></ul><option id='P9Wd4'></option><pre id='J4poR'><ins id='W08pB'></ins></pre><select id='z4PGk'></select><ins id='3Q77c'><td id='GHdcL'><i id='vq27w'></i></td><u id='r6zVC'><code id='xLmxw'><thead id='iZ6lO'><button id='y0nZt'><thead id='9cZbw'><option id='bZnNw'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='Fib3k'><em id='EE5dW'><big id='qEJK5'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='QM2xm'><strong id='vdbMx'></strong><del id='pfyyB'></del></sup><label id='IyJa1'></label><q id='aXcbk'><b id='5fjcc'><acronym id='EDpgQ'></acronym><div id='z9ZBa'><button id='CgzE6'><table id='ygFMo'></table><sup id='26IT5'><dd id='3KZns'><tfoot id='p49J4'></tfoot></dd><blockquote id='V1rSc'><noframes id='JJh0y'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='4yHgW'><ul id='YJHYl'><li id='J5FmX'></li></ul></div></q><tfoot id='YiMjV'><font id='IhZLj'><i id='IYXKO'><dd id='rXIua'></dd></i></font></tfoot><tr id='DcTAD'><optgroup id='Qvkyu'></optgroup></tr><address id='1ue5n'><tfoot id='B89oZ'></tfoot><dd id='VJ78o'></dd></address><option id='0V8j4'><abbr id='Vwllt'><style id='VylPe'></style><tt id='n8Aqs'></tt><font id='nU4wn'></font><u id='uYuEp'><tt id='4gWmE'></tt></u></abbr></option><dd id='5yaEI'><ol id='Ej3KB'></ol></dd><bdo id='cVtjM'><acronym id='YjPOa'><pre id='o3K7J'></pre></acronym><b id='8cQ7z'><span id='PM9kk'></span></b><form id='Y77RX'></form></bdo><dl id='e2s6k'></dl><thead id='IEk2B'></thead><tt id='UBhlq'><tt id='bXe5L'></tt><sub id='CC6lW'><i id='zXj0Y'><dt id='3m817'></dt><p id='wKPVb'></p></i></sub></tt><acronym id='C3YFO'><dd id='nEW5i'></dd></acronym><small id='a2bgv'><acronym id='L6gjU'><i id='VvkdI'><label id='IDqp4'><kbd id='Bis4i'><form id='KNAGI'><div id='5ap2X'><strike id='ak2Fu'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='ADGap'></bdo><strike id='hRV7g'><table id='UnHaR'></table></strike></small><strike id='3Ii8U'></strike><abbr id='9FKK1'></abbr><tbody id='VftpI'></tbody><sup id='xLV5C'></sup><code id='8MsNa'><ul id='33DzX'><tfoot id='RCoj6'></tfoot></ul></code><bdo id='Bc4Uw'></bdo><tr id='646kE'></tr><sup id='byFyT'></sup><abbr id='jCNIT'></abbr><dfn id='pqE83'><dir id='fckWi'><p id='s2jug'></p></dir><small id='uRaHH'><div id='eRhj9'></div></small></dfn><th id='EwfQO'><noscript id='oZQzQ'></noscript></th><address id='lI73r'><abbr id='4Sibm'></abbr><big id='kokry'></big></address><ol id='BBfbP'><dd id='Hiv9y'><address id='T7Ei5'></address></dd></ol><sub id='ClTO6'><optgroup id='WViqO'></optgroup><thead id='wIg8Y'></thead></sub><th id='plYrn'><del id='WUOUi'></del></th><dd id='cn9EH'><small id='7oahT'></small></dd><option id='0FGvM'><thead id='PtYxt'></thead></option><blockquote id='9cyjj'></blockquote><option id='Him5h'></option><noframes id='SG0G4'><legend id='JXOSR'><style id='hI0nZ'><dir id='TPCPH'><q id='C6rBj'></q></dir></style></legend></noframes><u id='aZYua'></u><table id='Xbf0a'><table id='CFaCd'><dir id='3PgPl'><thead id='Adkuz'><dl id='3PGxP'><td id='XoIw4'></td></dl></thead></dir><noframes id='U0tS5'><i id='gDanw'><tr id='oOaMO'><dt id='XZMpT'><q id='7OD6i'><span id='iFRun'><b id='o8NJs'><form id='4wyVf'><ins id='7d88k'></ins><ul id='nO5S2'></ul><sub id='9LsN7'></sub></form><legend id='fFxKV'></legend><bdo id='KVP0i'><pre id='qaBtV'><center id='BB2kW'></center></pre></bdo></b><th id='4RFU5'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='DL9Cp'><optgroup id='MOaNn'><dfn id='x9X0E'><del id='kx8Z5'><code id='nnK7A'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='HUi2c'><div id='xaMPs'><tfoot id='0XnUG'></tfoot><dl id='LaYgy'><fieldset id='CN3PL'></fieldset></dl></div></noframes><label id='GTQ1Q'></label></table><tfoot id='qabcS'></tfoot></table><span id='2GjKZ'></span><dfn id='wwhQF'></dfn><tr id='xknss'></tr><th id='nyEI8'><tt id='42CpF'></tt><dd id='OuV0c'></dd></th><optgroup id='9VkbO'></optgroup><blockquote id='f2nqb'></blockquote><center id='gFlkn'></center><em id='wGxID'><kbd id='2GDfY'></kbd><li id='ad4el'><span id='cKiOG'></span></li><pre id='M0lOn'></pre></em><ol id='wknG1'><tt id='yPsbj'><label id='h7nGk'><kbd id='CrfnO'></kbd></label></tt></ol><sub id='b8jf0'><sup id='GwHOL'><dl id='xuTvh'></dl><td id='Rs7oz'></td><tt id='uV26d'><blockquote id='fwMDd'><big id='u490l'><ol id='ybiHu'><tt id='biNAW'><code id='Xn3zD'><p id='ju2Xt'></p><small id='pgnb4'><li id='kUdKq'></li><button id='DwTjS'><tfoot id='Pkz4y'><i id='liBjq'></i></tfoot></button><tbody id='3Dna4'><em id='aclP7'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='sXgNk'><i id='rfdjs'><span id='BDTQY'></span><dt id='068zi'><ol id='hOeVa'></ol><b id='QGcQq'></b><strike id='BkdnA'><dir id='2dVTg'></dir></strike></dt><legend id='ffr1Z'></legend><tr id='zUHm5'><optgroup id='feVHY'><label id='NTvNE'><select id='Ucw42'><tt id='qzGp7'><blockquote id='6josc'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='cxo7L'></b></i><dfn id='601Wl'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='wyGyX'></option><td id='iSipv'><big id='dSy9J'><tfoot id='0orq9'></tfoot></big><strong id='61DEW'></strong></td><tfoot id='pFzcI'></tfoot><tfoot id='VmJSF'><pre id='24iCY'><acronym id='na980'><table id='t0pwL'><dir id='RSKYp'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='F6bLH'></tt><strong id='MtgQJ'><u id='1jPDS'><div id='ggYBU'><div id='62FFD'><q id='qqcA2'></q></div><strong id='dMUC0'><dt id='63G6l'><sub id='45sxi'><li id='jtVOF'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='K4idt'></big><th id='OAGiq'></th><dd id='wrPZG'><center id='oznEX'></center></dd><td id='oJ4q2'></td><ol id='bJhwt'><dd id='8Ex6q'><th id='jDQiv'></th></dd></ol><dt id='EvyOY'><div id='MoC15'><abbr id='Ugr2r'><strike id='ba2ms'></strike></abbr></div></dt><center id='esjYt'></center><center id='34UIx'></center><bdo id='USeis'><dd id='3loCo'><abbr id='WhrCJ'><strike id='1mGOp'></strike><ul id='iME1q'><del id='lmKv6'><q id='SE4Dj'><tbody id='cbiIy'><noframes id='1Wy8F'><bdo id='8bRpC'></bdo><ul id='Qxfto'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='ino2h'><big id='PK4HG'><dt id='snYsG'><acronym id='Zd8pz'></acronym><q id='wnHut'><select id='jEu3p'><center id='vyKoa'><dir id='YXqBS'></dir></center></select><noscript id='p42Bn'><strong id='TnySN'><tr id='Mz153'></tr></strong><label id='6Q4I8'></label><strike id='lpark'></strike><option id='4NJrR'><u id='bXFGk'><ol id='DvfhJ'><blockquote id='7gMpN'></blockquote></ol></u></option><table id='7IQvf'></table></noscript><i id='i5SEH'><abbr id='03Jrt'></abbr></i><thead id='gNgbM'><strong id='Y4tTz'><b id='JKW9b'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='eNUOo'></acronym><sub id='u8olJ'></sub><optgroup id='heb9l'><del id='KVYXD'><optgroup id='s0LNY'></optgroup></del><button id='cp77G'></button></optgroup><ul id='HiUDD'><em id='vh6c9'></em><dir id='iz5BF'><td id='U3uIY'></td><address id='XW9ES'></address><td id='fchZl'></td><thead id='farPb'><thead id='9uIFZ'></thead><ul id='C1VYu'></ul></thead></dir><del id='3ejie'></del><thead id='k5xhT'></thead></ul><acronym id='VjpUy'></acronym></bdo><legend id='saf24'><font id='ihpzG'><font id='ztYSw'><span id='7akj1'><tr id='a40Vb'><option id='kNk6q'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='ZfXhH'><b id='CU56m'><select id='UYTMO'></select></b></tbody><div id='1gOVW'><form id='U9f4x'></form><fieldset id='yauZS'><pre id='E8ujQ'><kbd id='uGRl5'><u id='mgo8f'><form id='lkxhk'><li id='e9ziG'><th id='104Ti'><dt id='BAemS'></dt></th></li><span id='WEK6t'></span></form><address id='uyD1K'></address></u><u id='NUiYm'><tt id='oNnPN'></tt></u></kbd></pre><p id='GIlMZ'></p></fieldset></div><tbody id='uM8dC'><blockquote id='Wbbps'><style id='RKBX1'></style></blockquote><u id='QFII3'></u></tbody><fieldset id='g2fH4'></fieldset><form id='XnzJl'></form><li id='os8g0'><abbr id='SAzyX'></abbr></li><acronym id='MS4FF'></acronym><tt id='OmAZ8'><dl id='aaMTS'></dl></tt><fieldset id='DGAjP'></fieldset><em id='JMCde'></em><b id='yMuYh'></b><p id='pgkVq'></p><tbody id='y9Kbo'><address id='LWKLl'></address><dd id='nPnxF'></dd></tbody><dir id='l0pSo'></dir><tbody id='0pZAg'></tbody><ul id='c2MRS'><select id='512Du'></select></ul><td id='F7z6e'></td><kbd id='Wb221'><tt id='Sy8s6'><q id='p1BGq'></q></tt></kbd><tfoot id='iij5m'><select id='Tk43r'><abbr id='xXUc0'></abbr><table id='pKuOB'></table></select></tfoot><em id='9y9Jy'><optgroup id='N5tVD'><label id='ezvmm'></label><ol id='wXESu'><dir id='Li9KD'><label id='5O5sQ'></label><form id='OFWes'><thead id='UkJGJ'><tbody id='Y2hzn'></tbody></thead></form></dir><table id='8CI1M'><form id='CgMu1'><table id='1zxfD'><legend id='00aeY'><li id='INq4C'></li><big id='mn8jF'><span id='UaIxG'><optgroup id='BfdPo'><span id='I4CoC'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='uWDdJ'></noscript><div id='Y1cLO'><code id='umOyA'><sup id='ojCYf'><kbd id='Z2aJb'></kbd></sup><thead id='47u1q'><small id='OkbBi'></small></thead></code></div><dt id='zT4JQ'></dt></table></form></table><abbr id='488Sl'><small id='pBPp0'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='yBNjM'><optgroup id='CW5cP'></optgroup></abbr><sup id='3Gmu0'></sup><abbr id='jlmqa'><style id='Ep3hm'><strike id='24rxW'><b id='Cqe22'><i id='nH2ZP'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='NZ25X'></table><dl id='xVNSc'></dl><strike id='dozoE'></strike><tt id='jIF8U'><p id='JEGqn'></p></tt><div id='MBuCV'><noscript id='MtxLx'></noscript><dt id='Px9uZ'><bdo id='gqIvS'><strong id='n21xS'><sup id='Pb5ef'><acronym id='itLQl'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='6Ak8z'><tbody id='U1Y2Z'></tbody><tbody id='VJlhO'><dl id='t7kH0'></dl><del id='VL8Ug'></del><ins id='KytFp'><dfn id='vWrj4'><button id='PfL69'></button></dfn></ins><td id='wc0H8'></td><option id='f1WzW'></option><tbody id='lidRz'><sub id='uDA1Z'><acronym id='vHsLD'><font id='9sco9'><ins id='nuoJM'></ins></font><tr id='SMzWa'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='TL4Td'></dir><address id='mSKTJ'><bdo id='mPUgM'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='ZTxe9'><q id='XYIAI'><dd id='24DeR'><fieldset id='RdNZf'></fieldset></dd></q></form><ol id='TNJHr'></ol><tfoot id='pRtPW'></tfoot></dt></div><pre id='HJi8X'><tt id='9ovYn'></tt><noframes id='6dCkm'></noframes></pre><dir id='spFb2'><tt id='ic6a3'><q id='lkZWS'></q><select id='fF4Oa'><dir id='rVGrS'></dir><ins id='DRYMk'><li id='Qlyv9'></li></ins><small id='amrXO'><ul id='FOieL'></ul></small><pre id='YzIfh'></pre></select></tt><ul id='AkYj5'></ul></dir><th id='HSoty'></th><ol id='AnsZm'><sup id='aVEYS'><i id='4ofaF'><pre id='NMCP5'><table id='ejTEU'></table></pre></i></sup></ol><option id='GwpAB'></option><dt id='s98zn'></dt><sup id='rvs2L'></sup><big id='c5Uxo'></big><thead id='meYNr'></thead><p id='5pIzu'></p><td id='rEXfQ'><acronym id='NGdxz'><div id='6qQWo'><tt id='ruLe2'></tt></div><fieldset id='jywqI'></fieldset><bdo id='BILjG'></bdo><em id='czIe6'><font id='XHnk9'></font></em></acronym></td><dir id='G2x8s'></dir><u id='7xbza'></u><strong id='KOEHl'><td id='4hHHp'></td></strong><tt id='e641x'></tt><q id='FRL2B'><legend id='TgAfv'><bdo id='raz8M'><bdo id='eHmj6'><legend id='x6b4c'><b id='PaP65'><strong id='L8GKX'><label id='oVk9q'><sup id='Doym4'><u id='3SJ6k'><sup id='GTU50'></sup></u><big id='JPSYV'></big><select id='SAElT'></select></sup><p id='tEYkx'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='sxn3C'></noscript><dt id='jHY0k'></dt></bdo></legend></q><small id='8AUUx'></small><b id='3nMLn'></b><li id='JdvmH'><p id='cTmCJ'><label id='y4zH3'><table id='jF2CZ'><sup id='c2SOX'><em id='sQUY2'></em></sup></table><blockquote id='g2n7Y'></blockquote></label></p></li><blockquote id='pbavz'></blockquote><dd id='AuvAW'><thead id='dbm3o'></thead><abbr id='wvjVl'><noscript id='RuRzp'><tbody id='w0yLC'><style id='GQDTN'><sup id='hEGdz'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提?a href="/">亳州暖通工?/a>?a href="/supply/">亳州中央空调</a>?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/fjjlcpjl/">通风设备系列</a> > <a href="/supply/12.html">HTF型消防高温排烟风?/a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row line"> <div class="news_title"> <h1>HTF型消防高温排烟风?/h1> <p>时间?018-6-23 0:00:00</p><p>来源?a href='//www.monarclatinamerica.com/supply/12.html'>//www.monarclatinamerica.com/supply/12.html</a></p> <span>—?/span> </div> <div class="news_con"> <p><p> <p> HTF系列消防高温排烟轴流通风? </p> <p> <br /> </p> <p> 特点:耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠(可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机)并获得消防产品许可证? </p> <p> 用途:高层民用建筑、烘箱、隧道、地下车库和特种工矿企业等消防高温排烟、排风? </p> <p> 规格? </p> <p> 风机直径:?50~1500mm? </p> <p> 风量?350~93800m³/h? </p> <p> 风压?80~819Pa </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> 1、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机由上海交通大学和上虞通风机有限公司联合研制开发,具有性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风机少,安装方便等特点? </p> <p> <br /> </p> <p> 2、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机经国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心检测合格,其性能达到国内水平,经全国三十多个省市的消防部门认可。该风机畅销全国各省(市)、自治区,并出口国际市场? </p> <p> <br /> </p> <p> 3、耐高温性能优良:风机测试符合GB/T13274-91《一般用途轴流通风机技术条件》和GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》消防规范标准要求,风机采用独特设计,耐高温电机内置,配置电机冷却系统,能?00℃高温条件下连续运行100分钟以上?00℃温度条件下连续20小时/次不损坏。广泛应用于高层民用建筑、地下车库、隧道地铁等场合? </p> <p> <br /> </p> <p> 4、使用范围广:可以根据高级民用建筑的不用要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即平常用通排风和消防高温排烟)的目的:叶型分为轴流式排烟HTF(GYF)-I、II、D1、D2和混流式排烟HTF(GYF)-III、IV,亦可制成屋顶式、消音式? </p> <p> <br /> </p> <p> 5、效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大?0%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能? </p> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> 6、安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流式风机或混流式风机,可直接与风管连接或壁式安装,安装形式可采用垂直式或水平式,很大程度上节省了占地面积? </p> <p style="text-align:center;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806261146365323357640290.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p> </p> <p> <br /> </p></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="tag jianju">相关标签?a href='/key.aspx?k=%b7%e7%bb%fa%cf%b5%c1%d0%b2%fa%c6%b7%cf%b5%c1%d0'>风机系列产品系列</a>,<a href='/key.aspx?k=HTF%d0%cd%cf%fb%b7%c0%b8%df%ce%c2%c5%c5%d1%cc%b7%e7%bb%fa%bc%db%b8%f1'>HTF型消防高温排烟风机价?/a>,<a href='/key.aspx?k=HTF%d0%cd%cf%fb%b7%c0%b8%df%ce%c2%c5%c5%d1%cc%b7%e7%bb%fa%c5%fa%b7%a2'>HTF型消防高温排烟风机批?/a>,</div> <p>上一个产品:<a href="/supply/13.html">SF系列低噪声轴流风?/a></p> <p>下一个产品:<a href="/supply/11.html">HTFC系列柜式离心风机</a></p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_cp"> <h4>相关产品</h4> <ul class="row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/18.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231417490703357677733.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231417490703357677733.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/18.html">等离子光氧一体机</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/17.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231417058833357633136.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231417058833357633136.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/17.html">镀锌板</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/16.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231416373833357644067.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231416373833357644067.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/16.html">T35?1系列轴流风机</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/15.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231416110713357649005.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231416110713357649005.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/15.html">SWF混流风机</a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系?谢?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公???/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍? target="_blank" >马鞍?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>