?!DOCTYPE html> title_temp 冷库?- 安徽星原暖通工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="冷库?> <meta name=" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">Ϲng28(й)ٷվ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='v3NI9'></td><small id='cPUSC'></small><dd id='MVMRu'><dl id='7Pedq'></dl><big id='02ATA'></big></dd><font id='rqgV8'></font><strike id='O7j3Z'></strike><table id='2EZ9H'></table><strong id='9UOrR'><ol id='Xmatq'></ol></strong><tr id='kK6ZU'><table id='EB4iQ'><strike id='WI0UX'></strike><form id='PMT3C'></form><tbody id='CZgGr'></tbody></table><dl id='onjcM'><sub id='fqXEX'></sub><tfoot id='ebthv'><tbody id='AKQsV'><address id='zV4Dc'><blockquote id='kCh1Y'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='uEzIG'></address><dd id='qs2GK'></dd><dd id='FUE8T'><span id='NtLHc'></span></dd><label id='2jYV3'><center id='DuP0B'><dl id='Ni7PC'><p id='KMVLe'></p></dl><label id='iTkRp'><b id='Oq6Ty'></b></label></center></label><small id='21KY8'></small><abbr id='lPNQc'></abbr><ins id='7M2e7'><q id='xYZEj'></q><fieldset id='bIaC5'><thead id='i0gFn'><div id='ny7LK'><q id='XHiSr'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='59eJi'></u><code id='G2fU2'></code><table id='1BAKw'><dt id='s1i4Z'></dt></table><tt id='mIiCZ'></tt><center id='HPpEj'></center><strike id='1Phno'><u id='cDAty'></u></strike><dir id='q4vOw'><b id='W8vor'></b><dfn id='7yo3f'></dfn><dd id='v1LTL'></dd><tfoot id='1MLLb'></tfoot></dir><big id='ltnwu'></big><tfoot id='ZzZFJ'></tfoot><sub id='snDgd'></sub><noframes id='Jubmm'></noframes><strong id='BAoi3'><q id='m2RRI'><th id='OsUMk'></th><dt id='CU95C'></dt></q></strong><fieldset id='HITtW'><b id='iwFQb'></b><fieldset id='FKyyJ'><dd id='VfeEh'></dd></fieldset></fieldset><table id='8Sh86'></table><small id='0C17L'><button id='ZvgUP'><li id='3R5vT'></li></button></small><table id='ZwaQc'><optgroup id='d5vdz'></optgroup><th id='wPEWE'></th></table><ul id='ZBVyW'></ul><select id='QFIfm'></select><tbody id='jENTR'></tbody><label id='ekTUr'></label><select id='LRB52'><dd id='fgXGo'><p id='k2tpZ'></p></dd></select><center id='B6FId'><th id='uX6E3'></th></center><dir id='IqMwv'></dir><table id='m7TF4'></table><label id='h02GR'></label><bdo id='JRc2c'><tt id='skx4p'><kbd id='jOkR8'></kbd></tt></bdo><b id='XW8bs'><style id='YDBlb'><option id='nhYwS'><kbd id='Bd02D'><dd id='MVeCK'><dd id='y3Tgm'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='HVcIg'></blockquote></style></b><dt id='vcZn3'><button id='fp1ZY'></button></dt><dfn id='lwblX'></dfn><small id='fPsou'></small><label id='cSFB5'><del id='7Uv0E'><dd id='Bfqpw'><code id='zoV9x'></code><acronym id='w5oNz'><center id='c1Hsg'></center><tbody id='2DYnd'><thead id='NGyt7'><ins id='v52uw'></ins></thead></tbody><ins id='ffVYx'><em id='25t18'><button id='hD2b3'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='fmc3N'></option><u id='9qclT'></u><strong id='4ZCcc'></strong><strike id='Cd5rt'><fieldset id='7eT5p'><small id='7j8q7'><thead id='jOwB2'></thead></small></fieldset></strike><label id='i29Rx'><u id='YdKfE'></u><del id='bCrXF'></del></label><sub id='eJJS6'></sub><strike id='aDiMQ'></strike><tbody id='ZtWpJ'><small id='oDbl5'></small><pre id='Ken5E'></pre></tbody><u id='4ENzo'></u><table id='E2kU3'></table><p id='KfOF2'></p><td id='OTvaH'></td><code id='FquFq'></code><del id='HBg35'><style id='0vPnc'><option id='F1Syl'><fieldset id='8ibx0'></fieldset><tt id='jZFuq'></tt></option></style></del><legend id='2Tmw9'><kbd id='MkhjR'><acronym id='dVr14'><bdo id='ozACv'><strike id='Ya8YJ'><span id='xp8Gh'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='S6WMc'></del><option id='pjsoA'><ins id='vSJRi'></ins></option><table id='m1lDU'><span id='Tyc9C'></span><sub id='1WxXL'><tt id='wmKc9'></tt></sub></table><small id='h0PXN'><ol id='fglca'><strong id='fBqQx'><kbd id='GdDWx'><code id='t3Ykm'><option id='DVFNd'></option><u id='ihGSa'><center id='nly1P'></center></u></code></kbd></strong><li id='Nma8w'><i id='zFQze'></i></li></ol></small><noframes id='tTYOO'><dir id='plELj'><del id='tKI93'><del id='85HQk'></del><pre id='vPNgU'><pre id='h21XW'><option id='9efJU'><address id='zs2dV'></address><bdo id='cQWRw'><tr id='cOcfy'><acronym id='E8apT'><pre id='NgS5H'></pre></acronym><div id='xuQYl'></div></tr></bdo></option></pre><small id='oE9nD'><address id='PdE6h'><u id='O37UR'><legend id='CZVzs'><option id='ae1Zh'><abbr id='tK7Gx'></abbr><li id='Ra9Fh'><pre id='HPYLT'></pre></li></option></legend><select id='BDfhf'></select></u></address></small></pre></del><sup id='Uk8nf'></sup><blockquote id='IJrFl'><dt id='kOjgk'></dt></blockquote><blockquote id='eg8HA'></blockquote></dir><tt id='O5AMk'></tt><u id='WajP2'><tt id='G9SUw'><form id='iNTBY'></form></tt><td id='hSCu8'><dt id='3GSBP'></dt></td></u></noframes><optgroup id='uFHRB'><tfoot id='1Tuds'></tfoot></optgroup><pre id='IzMNP'><tfoot id='l7zUb'><address id='BwGTs'></address><blockquote id='6BgPr'></blockquote></tfoot></pre><strong id='qrRaG'><option id='aBasG'><option id='zsQiq'><style id='RgZPV'></style></option></option></strong><tr id='7g9Ao'></tr><form id='90YyF'></form><form id='yNPVc'><form id='qSLgO'></form><ol id='U6gnL'><sup id='iQyDK'></sup></ol></form><th id='ZMB4v'></th><td id='jtrVI'></td><code id='bMMWh'><li id='WM5g0'><dl id='0ESab'><button id='aaUYf'><sub id='sLvYQ'><span id='WmWA3'><ins id='8B1IN'></ins></span></sub></button><li id='httgZ'><li id='FVrDK'><form id='u4B2v'></form><blockquote id='jICQq'></blockquote></li><code id='zrYfv'></code><dir id='J1Enb'><noframes id='IOkw4'></noframes></dir><kbd id='QQO9J'></kbd><dir id='Gt2nw'></dir></li><td id='3U5fT'><tfoot id='y9kro'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='1FnVp'><small id='PrdCc'></small><kbd id='QTe9O'><select id='D5EgT'><tt id='gzLTC'><p id='Z6zEM'></p><address id='KE3ic'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='lC3S4'></pre><tr id='ppzkP'></tr><noframes id='iQ7Aq'><code id='DEdIh'><i id='B5EsA'><q id='T2JZC'><legend id='m276C'><pre id='acVmD'><style id='1aAdu'><acronym id='i09ni'><i id='fAtaL'><form id='r9Krk'><option id='xPKSD'><center id='rTa9p'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='BS2fr'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='BDA9s'></center></noframes><thead id='U4wQw'><sub id='WH7ul'></sub></thead><sup id='cBDcf'><div id='kARKc'></div></sup><td id='z008R'><dd id='xIoSk'><fieldset id='XHM0z'><code id='Et4wR'><blockquote id='TXPWm'><tfoot id='apY0h'></tfoot></blockquote></code><td id='aVZ63'></td></fieldset></dd><tr id='U4y00'><label id='nsnjy'><dir id='FYDML'></dir></label></tr></td><style id='1Gv3t'></style><option id='LtnUQ'></option><legend id='hTpLj'><fieldset id='bRRgO'><u id='K55wE'></u></fieldset><strike id='BKFyR'><td id='lVmxq'></td><tfoot id='Ez7Lr'></tfoot><u id='AQNs2'><tr id='DdMaw'></tr></u></strike></legend><fieldset id='Xhx8b'><dir id='7L0y3'><form id='bYYcF'><optgroup id='wH2vO'></optgroup></form></dir><font id='LUfZo'><dl id='4qLFa'></dl></font></fieldset><blockquote id='x8Fc5'></blockquote><style id='eyowu'></style><p id='3AITq'></p><label id='M2LXE'><ol id='6lqvU'><sub id='cbHTh'><noscript id='P0DxE'><code id='dsWiB'></code></noscript><td id='9sEaV'><tr id='lmwJL'><b id='bPYaf'><dl id='lRjr3'><ol id='c1EpO'></ol></dl></b></tr></td><dt id='37kpm'></dt></sub></ol><address id='ufDwG'></address></label><legend id='MRqJJ'><pre id='ZP9if'><style id='0lDss'><acronym id='wjEpy'></acronym><ul id='iYpw4'><u id='ocgwq'></u><table id='7mCDC'><acronym id='EAJSc'><tt id='w2wjO'><blockquote id='RD271'></blockquote></tt></acronym><big id='lLn8y'></big></table><noframes id='YC4Qv'><font id='XIM2j'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='XS01Y'></p><dfn id='6JVmc'><blockquote id='qBfRl'></blockquote><u id='UkkGf'><ol id='v0FfN'><bdo id='bH4xp'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='XpEa2'><noscript id='0Dbh5'></noscript></acronym><i id='MZa5h'></i><button id='xxmFK'><ol id='MyfWY'></ol><legend id='Yn5mW'></legend></button><label id='yPy7o'></label><ol id='b8eZm'></ol><address id='ricLD'><legend id='F9K9q'><u id='OuxWM'><font id='zjSmd'><tt id='VJYvG'></tt><strong id='7AdQf'><span id='ztxtt'><q id='DvEss'></q></span></strong></font></u><u id='ZM77i'></u></legend></address><ins id='drLtZ'></ins><q id='3p2VA'><address id='RtRfH'><option id='f5531'></option></address></q><p id='v8eDj'></p><dd id='dOz5n'></dd><td id='iN3nC'><style id='OYT2n'></style></td><em id='kBL3L'><optgroup id='jOzVm'></optgroup><address id='6SdfW'><tfoot id='gnikV'><address id='nZ7Ir'></address></tfoot></address></em><p id='eBDM4'><table id='qkcPQ'><option id='5wm20'></option><tt id='ypNRs'></tt></table></p><ins id='zJXAw'><style id='BQIf0'><tbody id='uEdKH'><span id='SlW37'><thead id='UQxz3'></thead></span><li id='Uarlx'><button id='8mpp3'></button></li><del id='ENcpB'><div id='KL8Qv'><small id='zsLtq'></small></div><i id='nCVUH'></i></del></tbody></style><noscript id='TlxIM'><thead id='AyxSb'><tr id='ipXSd'></tr></thead></noscript></ins><p id='eiHAw'><dd id='jSReC'><button id='Bz86k'></button><del id='FAESi'><label id='sqENb'><b id='lopOm'></b><li id='kF4ql'></li></label><big id='e6uyy'></big></del><pre id='aEtfk'><tbody id='bABHG'><style id='SVfJU'><dt id='YO4yl'></dt></style><legend id='5Dd2s'><noframes id='7FRUf'><dd id='Jgfth'></dd></noframes></legend></tbody><button id='Y7yDa'></button></pre><li id='UXRiE'><span id='yAtFw'></span></li></dd></p><li id='Ac6nD'></li><fieldset id='HBBWo'><ol id='FTRC7'></ol></fieldset><kbd id='LPVC7'></kbd><small id='3pzyA'><b id='hW5x4'><optgroup id='FmmxO'></optgroup><div id='Hk31K'></div></b><div id='xELpF'></div></small><u id='bfom3'></u><big id='TP2ID'><ul id='kMHWw'></ul></big><button id='VGe4S'><sup id='tHtYz'><ol id='BX53J'></ol><strong id='xNk4z'></strong></sup></button><option id='bHSFk'></option><tr id='1uN4D'></tr><b id='5MfDY'><div id='1ASGl'></div></b><tbody id='EWAXA'><acronym id='7U00g'><acronym id='HCOxv'></acronym></acronym><dfn id='nYJS2'></dfn></tbody><ol id='95zuE'><kbd id='YRBdT'></kbd></ol><kbd id='86NR6'><em id='og6eo'><dir id='gvNX7'><thead id='B9SiL'></thead></dir></em></kbd><table id='b2aOn'></table><select id='JwgsM'></select><table id='ps7qi'></table><sup id='LY8Cg'></sup><bdo id='g4EEV'></bdo><noscript id='MqMxd'><dfn id='10sBR'><fieldset id='f60Dv'><button id='3aNC9'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='XzxOv'></thead><table id='NbpcE'></table><font id='iwF4K'></font><button id='tUSoV'></button><legend id='paEId'><p id='QZDho'><select id='gqcF8'></select><abbr id='n48cA'></abbr></p></legend><del id='YTq8I'><del id='Tzf4b'></del></del><dt id='hryQT'></dt><blockquote id='X6YLO'></blockquote><strike id='XIiYx'></strike><button id='3u06x'></button><u id='AWPY8'></u><legend id='GTGat'><del id='qTKfg'><i id='Y2vWk'></i></del></legend><noframes id='sewyM'></noframes><tbody id='qLCKQ'></tbody><dir id='yzkFL'><dir id='vMJTn'><select id='eyYrx'></select></dir></dir><font id='e9cRJ'></font><u id='b9nVf'></u><bdo id='vArmQ'><optgroup id='5q7u6'></optgroup></bdo><sub id='1JeEV'></sub><tr id='mrMJg'><font id='4qeaI'><tbody id='sJUbO'><dfn id='AmyAq'></dfn></tbody></font></tr><font id='5uxcs'></font><table id='XCDwH'><blockquote id='E4H7w'><em id='TvOPm'><dl id='ewrNy'><acronym id='uG6PE'><code id='OkNn1'><thead id='34Kqs'></thead><bdo id='AWRDd'><option id='ybXO6'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='eITol'></button><legend id='HcTO8'><tt id='qHY33'></tt><li id='tqtfE'></li></legend><pre id='ZVxwV'></pre><center id='rOYK0'><label id='tSqTA'><dl id='gBzcs'><td id='1j6tc'></td></dl></label><abbr id='39ZKU'></abbr></center><del id='iRSkf'><noscript id='skwC5'></noscript><thead id='4njOO'></thead></del><ol id='IreCV'><noscript id='21rWO'><tbody id='PZeu4'><acronym id='sZn12'></acronym></tbody></noscript><b id='LagNh'></b><dt id='7f7hz'></dt><option id='MarPD'></option></ol><strong id='L4xZ3'><button id='rz6FA'></button></strong><sub id='DgcJL'></sub><del id='d0tXc'><strong id='IkAuZ'><td id='W5kxb'></td></strong><p id='PIz1r'><button id='zCy8J'><ul id='meKnN'><dfn id='ZdxFw'></dfn><label id='MQDM6'></label></ul></button></p></del><acronym id='BCc0g'><form id='xoIEU'><noframes id='5Rlrm'></noframes></form><th id='LKvoZ'><u id='DJnR0'><small id='SHOaz'><span id='9eW51'></span></small></u><tr id='7zy2m'><abbr id='8GgCT'><strike id='i2ftU'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='bupXC'><button id='2pv0x'><td id='ZKHfW'><select id='16rAp'><li id='lmEb3'><sub id='7DU82'><style id='2Bvqx'></style><tfoot id='NY0B0'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='ReyEw'></label><span id='x0bQ3'><u id='mKOeI'></u></span><style id='Z1n5G'><bdo id='xExhG'><noscript id='xorRi'><b id='b6ZBH'></b></noscript><thead id='hXaPF'><dt id='8BdfP'><form id='qXrRH'></form></dt></thead></bdo><button id='XKe6M'><form id='mQr89'><del id='iRtI2'></del></form><q id='qVnGB'><address id='c1IzJ'><ol id='6BsCp'><acronym id='K8Jku'><label id='A25Zu'><span id='AGcQw'><li id='piFoy'></li><font id='FJUqF'><span id='8cPwQ'></span></font><b id='VyYRy'></b></span></label><button id='lijnA'></button><big id='z2yla'></big><form id='GX2ct'><div id='X7deU'><dir id='antPx'><strong id='ylHiJ'><label id='bRusl'></label></strong></dir></div></form><dt id='h9rX9'></dt><tt id='OlIq9'></tt></acronym><li id='klMc4'><li id='ZuU7x'><dt id='9YE1b'><acronym id='ntpM9'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='YCI2m'></sub></q></button><table id='YOqfg'></table></style><td id='YOdQm'><dd id='mJFpU'></dd></td><label id='R8x6n'></label><button id='sEAVV'><td id='v77rk'></td></button><table id='RMV1e'><select id='keO1I'><label id='tVYNY'><tr id='OY02r'></tr><noframes id='2eNN4'></noframes><select id='toEuV'><small id='3RVGF'></small></select></label></select></table><span id='KXOkK'></span><label id='MtHw4'></label><tfoot id='HQW7g'></tfoot><abbr id='G7fas'></abbr><option id='N0h8U'><button id='7KtfQ'><tbody id='M0rio'><strike id='1jYrO'><select id='HGqTw'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='NBHno'><option id='7MVn2'></option><u id='KQRAN'><b id='b0CQr'></b></u></abbr><font id='HyOSq'></font><form id='xhXvU'></form><ins id='gSxKh'><noframes id='Edf1T'></noframes><pre id='aoeqO'><u id='kCyNM'><i id='IeKCY'><em id='pXY82'><option id='YYzCV'></option></em></i></u><ol id='3sgsi'><kbd id='94L7q'><span id='ttxef'></span><abbr id='6SkSm'><i id='bh6W3'><ins id='Roh06'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='mYMFW'></optgroup><noframes id='3vfEO'><style id='ODOmE'></style><sub id='6AU37'><dfn id='fNRqT'><abbr id='UxtAB'><big id='TVMae'><bdo id='FR2rn'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='JMPdH'></strike><td id='IDTs8'></td><sub id='rDpdZ'><center id='IgwVc'></center><abbr id='EcPd6'></abbr><noframes id='31Nh9'><dir id='nICOw'></dir></noframes></sub><tfoot id='D9NSl'></tfoot><style id='qObDj'></style><legend id='pFIlF'><tfoot id='yvfpS'><b id='H8MiO'></b><q id='RZLtT'><del id='TbLQw'><style id='KDNKV'><address id='1am4Q'></address></style><kbd id='xsCLJ'><li id='2Cm6Z'></li><small id='FvFdD'></small></kbd></del></q><small id='BcSTA'><strike id='o52Z6'></strike></small></tfoot><dd id='6SFE2'><tt id='GUSCr'><strong id='zx0T3'><big id='qYP21'></big></strong></tt></dd></legend><form id='o8Khu'></form><style id='YsDDB'></style></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提?a href="/">亳州暖通工?/a>?a href="/supply/">亳州中央空调</a>?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/kdjtsbjl/">空调系统设备系列</a> > <a href="/supply/23.html">冷库?/a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row line"> <div class="news_title"> <h1>冷库?/h1> <p>时间?018-6-23 0:00:00</p><p>来源?a href='//www.monarclatinamerica.com/supply/23.html'>//www.monarclatinamerica.com/supply/23.html</a></p> <span>—?/span> </div> <div class="news_con"> <p><p> <a href="//www.monarclatinamerica.com/supply/23.html" target="_blank">冷库?/a>一般根据材料来分类,较常用的材料就是聚乙烯和聚苯烯,除这两个材料以外还有性能非常好的聚氨酯夹芯板,聚苯烯冷库板因为保温材料密度比较的稀不够保温,所以一般用特殊的装备里面,而聚乙烯比较好一点,保温效果比较的搞,当然的就是聚氨酯冷库板,当然价格也是相对比较高的。但是聚氨酯冷库板凭借优良的保温性能,在冷库行业赢得了非常广的使用度? </p> <p> <br /> </p> <p> 冷库板,一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米?5厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,采购时就要注意库板的密度和钢板的厚度,正规厂家钢板厚度一般要?.4MM以上,冷库库板发泡密度按照国家标准是每立方米?8KG?0KG/立方米? </p> <p style="text-align:center;"> 冷库板的3大重要因素为冷库板的密度?侧钢板的厚度、和承重性。冷库保温板的密度大那么在板的发泡是要增加聚氨酯的用量,同时增加了聚氨酯板的导热系数,使冷库板的保温性能下降和板的成本增加,如果发泡的密度过低会造成冷库板的承重性下降,经过国家相关部门的测试一般聚氨酯冷库保温板的发泡密度?5-43KG为标准。一些厂家为了降低成本费用而降低了彩钢的厚度,彩钢的厚度减低后直接影响到冷库的使用寿命,在选择冷库板时一定要确定好冷库板彩钢的厚度? </p> <p style="text-align:center;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806261106419323357672617.jpg" alt="" /> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="tag jianju">相关标签?a href='/key.aspx?k=%bf%d5%b5%f7%cf%b5%cd%b3%c9%e8%b1%b8%cf%b5%c1%d0'>空调系统设备系列</a>,<a href='/key.aspx?k=%c0%e4%bf%e2%b0%e5%bc%db%b8%f1'>冷库板价?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c0%e4%bf%e2%b0%e5%c5%fa%b7%a2'>冷库板批?/a>,</div> <p>上一个产品:<a href="/supply/24.html">模块式风冷冷热水机组</a></p> <p>下一个产品:<a href="/supply/22.html">冷风?/a></p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_cp"> <h4>相关产品</h4> <ul class="row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/26.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231422193033357670322.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231422193033357670322.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/26.html">蒸发式冷凝器</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/25.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231422011313357626474.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231422011313357626474.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/25.html">强冷风型冷凝机组</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/24.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231421160373357648715.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231421160373357648715.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/24.html">模块式风冷冷热水机组</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/23.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231420506163357610367.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231420506163357610367.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/23.html">冷库?/a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系?谢?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公???/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍? target="_blank" >马鞍?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>