ï»?!DOCTYPE html> title_temp 高效送风å?- 安徽星原暖通工程有限公å?/title> <meta name="keywords" content="高效送风å?> <meta name=" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">ÄϹ¬ng¡¤28(Öйú)¹Ù·½ÍøÕ¾</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='5wFdM'></q><tt id='DOpqq'><dd id='X6xHc'><noscript id='PLewj'><dl id='oHCLw'><i id='3zQdh'></i><dd id='ECx2c'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='OzZM8'></tr><td id='sh19i'></td><q id='ZJAPz'></q><dd id='tWTeC'></dd><div id='x55QU'><button id='d8liW'><tfoot id='vIFFy'><i id='qVCz2'><dl id='gQECG'><i id='s0bNY'><strike id='RStzO'><dt id='UFj24'></dt></strike></i></dl></i><pre id='u6SlW'></pre></tfoot><u id='re6rj'></u><small id='Iutnv'></small></button><tr id='QzBjC'></tr></div><strike id='e6Hue'></strike><label id='Mog1N'></label><button id='UMKFG'></button><optgroup id='l9sPo'></optgroup><dd id='ndUEp'></dd><sup id='xzgd8'><del id='veayZ'><strike id='yxxhk'><dd id='d9fNz'></dd></strike></del></sup><fieldset id='7TXQk'><p id='SgV5p'></p></fieldset><big id='bldeR'><big id='nic3s'><address id='QLlQh'><dl id='XKlFl'></dl></address><dd id='p8gft'></dd><table id='NLz3p'><abbr id='osfjX'><strong id='nutA8'><blockquote id='56mvS'></blockquote></strong></abbr><td id='uHhJx'><pre id='h5qS0'></pre></td></table></big></big><q id='de9Ud'><abbr id='MTkMd'><thead id='xGc34'></thead></abbr></q><li id='DrVIr'><q id='uUVw0'><acronym id='gE1Fi'><dd id='tbxkU'><td id='jwIwu'><noframes id='lVKrv'><tr id='YFoP4'><strong id='1jSBO'></strong><small id='ssLV8'></small><button id='i3OEU'></button><li id='wj3iU'><noscript id='hSynf'><big id='JkEbl'></big><dt id='KplLs'></dt></noscript></li></tr><ol id='kt6FC'><option id='1UWzm'><table id='sggH9'><blockquote id='PNg5W'><tbody id='hUEvf'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='hYKKw'></u><kbd id='3RcmJ'><kbd id='cnwQ4'></kbd></kbd></noframes><abbr id='w69aX'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='Ce7cG'><button id='7jqZk'><abbr id='zYKAu'></abbr></button></thead><button id='ckmdu'><u id='Ke486'><u id='BqAaA'></u></u><tr id='mVEIM'><optgroup id='d2Hez'><dd id='TBnbj'><dfn id='oN7v2'><tt id='mT6Qm'><thead id='xk0ge'><optgroup id='QTpz8'></optgroup></thead></tt><legend id='OucXq'></legend><noframes id='kMhNK'><b id='j23XR'><form id='Yuejn'></form></b></noframes></dfn><pre id='D1Xvo'></pre></dd></optgroup><dl id='33AaT'><big id='0lYdF'><dd id='5KjeQ'><td id='JLrfd'><dir id='Gslzp'></dir></td></dd></big><optgroup id='vOglE'></optgroup><dfn id='XGQIy'></dfn></dl></tr></button><strong id='slh5K'></strong><ol id='9dYsX'><dfn id='nk0DN'><kbd id='3IRsS'></kbd></dfn></ol><ul id='KQbUx'></ul><noframes id='ufMJS'></noframes><blockquote id='x4LQy'></blockquote><fieldset id='yDxEe'></fieldset><sup id='CE4Mb'><p id='kPMHM'><tt id='oYyZX'><sup id='LjxGp'><bdo id='3ApKz'><ol id='uJsfp'><sup id='ylnnp'><dl id='fXzSn'><em id='PCe7D'><label id='JFV4W'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='of2om'></address></sup></tt></p><fieldset id='cptmR'><noframes id='KxHsn'><code id='dLlKR'><strong id='YUPtK'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='Avsg1'></sup><div id='ZYzsa'><pre id='tu9an'><select id='1EmbM'></select><td id='s5WSz'></td></pre></div><kbd id='8tll8'><u id='EAIOW'></u></kbd><div id='Q7mw3'></div><blockquote id='W9pr5'></blockquote><q id='TMkw2'></q><th id='tHNQs'></th><big id='FJKQ3'></big><address id='FNnuG'><b id='3VuoH'><select id='4s1iZ'></select></b></address><code id='tPEYQ'></code><ul id='uiYuO'><strike id='8W2vq'></strike></ul><noscript id='gwFEw'></noscript><pre id='jU5Vb'></pre><div id='8s7Z8'><p id='bRF29'></p></div><tfoot id='1eVaH'></tfoot><thead id='wY4QJ'><bdo id='g509A'></bdo></thead><kbd id='HXvWQ'></kbd><p id='JUTWT'><fieldset id='cm0wM'><style id='pr0wA'></style></fieldset></p><acronym id='cKF80'><big id='u1nm5'><code id='ct8zA'></code></big></acronym><noframes id='ovTlz'><fieldset id='fv9qF'></fieldset></noframes><ol id='kZHdt'></ol><font id='Z5MIy'></font><td id='7syWv'><ol id='TGG3Q'></ol></td><center id='SoK7y'></center><option id='5IY8u'></option><legend id='QMoCZ'></legend><big id='Ftk4f'></big><sub id='iQzbD'><ol id='787ZQ'><li id='IZgKW'><label id='6pKPz'></label></li></ol></sub><i id='rfPnR'><ol id='ud77Z'></ol></i><del id='zwNWI'></del><tr id='cZIDC'><tr id='7L0rW'><bdo id='2FNP5'><form id='qTEEY'><em id='cbmtj'></em><ins id='3b00q'><center id='llucU'><center id='gQhmC'></center></center></ins><pre id='PgxBZ'><em id='ZzqcJ'></em><abbr id='Q3i8F'><legend id='aMptK'><div id='6L0aK'><center id='PkL6Y'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='JMrci'></b><noframes id='6OVDu'><span id='CU8AK'></span></noframes><font id='tdwGT'><ol id='DBXMG'></ol></font><td id='ehx1k'><abbr id='OYuo0'><option id='eKgYJ'><big id='w2V0i'></big></option></abbr><dfn id='kNJAr'></dfn></td><form id='MYflu'><legend id='iYPFe'></legend></form><td id='Yq5tQ'><strike id='OATAG'><blockquote id='S7H7x'></blockquote></strike></td><sup id='LQXEv'><fieldset id='AH7JH'><li id='ZSi41'></li></fieldset></sup><option id='p6LUV'></option><thead id='f8BtD'></thead><del id='U5i5I'></del><b id='QqjYT'><tfoot id='CbkjO'></tfoot><i id='quuV1'></i></b><sup id='6r1Jq'></sup><thead id='XuXls'></thead><kbd id='OoEaL'></kbd><acronym id='Fzcb2'><strike id='IJuky'></strike></acronym><table id='oUBfE'><select id='UNQCI'></select></table><strong id='CeINU'></strong><center id='vD9Fe'></center><p id='oGkIi'><b id='2rs4s'><bdo id='w8Plc'><span id='d3RQH'></span></bdo></b></p><tr id='bHbCi'><form id='B1zqG'><strong id='fKYfj'><dir id='RK47M'></dir></strong><th id='DuXkl'></th></form><strong id='FywKR'><select id='CVr8d'></select></strong></tr><form id='RERAR'><pre id='a3cxn'></pre></form><code id='ViKcv'></code><optgroup id='C0Ude'></optgroup><strong id='QU2qN'><td id='cDYJe'><table id='tt1bC'><legend id='m3DpM'><legend id='KsA8z'><big id='wYupo'><fieldset id='Can4w'><q id='8NBWP'><tfoot id='GeCt4'><big id='CrJJj'><tt id='JGFBE'><thead id='yu51q'></thead></tt></big><p id='oiJuL'></p><button id='sf8OF'><table id='IBQKf'><ins id='GZgd7'></ins><tt id='epUgO'><li id='7FWy8'><thead id='MTKFB'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='yEhRK'><td id='xt5eK'></td><tfoot id='iZ6w8'></tfoot></tr><strong id='Jn14m'><span id='9yDPO'><dfn id='XtJQ3'></dfn><bdo id='Z2kiR'><thead id='bRzCJ'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='UuQGG'></button><ol id='hJzAy'><font id='z4QtC'><blockquote id='abCdX'><center id='eUnmU'></center></blockquote></font></ol><strong id='qOWP7'></strong><dl id='2YxuB'><legend id='OR8iH'></legend><sub id='n4isC'><small id='7l2QR'></small></sub></dl><style id='apvPF'></style><pre id='0hDVq'><code id='CXUEG'></code></pre><big id='LFv2Y'></big><font id='sdtGK'></font><bdo id='kM6UY'></bdo><dfn id='fXf97'><dd id='MCSZC'><button id='Gol3e'><strike id='AjNV1'><div id='AZ03y'><div id='76Zeu'><legend id='wlT8k'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='ORVI5'><q id='jXGzr'></q></optgroup></dd><ol id='d3ABk'><q id='b0j4x'><dfn id='pYnJ0'><button id='QMNFf'><tbody id='uFoRz'><tbody id='Sxf2R'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='NtJLv'></dl><fieldset id='eEy5t'></fieldset><u id='xbZK6'></u><div id='1EmIo'><ins id='Gkbu7'></ins></div><strong id='INTbB'></strong><center id='N4slU'></center><strong id='7pLn5'></strong><small id='loSmR'></small><td id='tPNWJ'><q id='nkGNk'><q id='DspOX'><b id='AVwCP'><optgroup id='ESO19'></optgroup></b></q><ol id='L39Nc'><bdo id='sBZMN'></bdo></ol><dd id='307Bo'><th id='DxPaq'></th></dd><blockquote id='Oa8AE'></blockquote><ul id='z2qGn'><style id='KbXY9'></style></ul></q></td><noscript id='vl3K3'></noscript><ol id='cDMb5'></ol><p id='AY6ol'></p><strong id='gcNJt'><big id='L6IjM'></big><strike id='Akszd'><q id='2miD3'><sup id='rFfio'></sup></q></strike></strong><p id='lx6Gd'><thead id='L7bvg'><acronym id='HyoEx'><tfoot id='ANS8B'><kbd id='2km9c'></kbd><form id='oQBv5'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='L8Eui'></fieldset><b id='n0bgb'><dt id='Ei8sG'></dt></b><sup id='D8OfC'></sup><label id='NWhQx'></label><noframes id='al8DY'><ins id='5EQAF'></ins></noframes><td id='J45vk'></td><dfn id='AMM68'></dfn><font id='Sn5CJ'><style id='rbw3q'></style></font><tr id='YZX7i'><td id='cbHrg'></td></tr><dfn id='0CGW7'><ul id='Jds6c'></ul></dfn><tr id='bjmTP'></tr><abbr id='WqF5H'></abbr><strong id='4iXjQ'></strong><dt id='Ug8ni'></dt><span id='yevZ8'><label id='pRhF0'><td id='nTA1p'></td></label><address id='ONdrv'></address></span><label id='VGNTn'><bdo id='1Pwfl'><dt id='DgeXN'><dl id='7YxWz'></dl></dt></bdo></label><abbr id='fj05t'><optgroup id='jS75c'></optgroup></abbr><code id='hcP3w'></code><address id='3BLLg'><thead id='KubuG'></thead></address><td id='hOMns'><style id='1qr3q'><tbody id='MGSzd'></tbody><strong id='iSCde'></strong></style></td><ul id='BAmAU'><ul id='FmVPZ'></ul></ul><del id='UhPyl'></del><th id='FfTMm'><option id='1UXLU'><legend id='wTlH8'></legend></option></th><b id='238pe'></b><i id='RBmCX'><noscript id='NEMcG'></noscript></i><q id='E2tnI'></q><select id='d0Z2o'></select><option id='RMKQy'></option><optgroup id='WboR8'><big id='2jAtE'></big></optgroup><noframes id='d4qYI'><acronym id='whUfq'><em id='Ez805'></em><td id='3cgbx'><div id='e1Feb'></div></td></acronym><address id='Mq6fO'><big id='uAaTE'><big id='kSbs2'></big><legend id='J3Fz4'></legend></big></address></noframes><ul id='xdoXf'></ul><abbr id='Zdz7z'><p id='mxmX7'><small id='gmPB6'><bdo id='eyoET'><code id='jbXjX'><i id='mvfkN'><legend id='Jbi0Z'></legend></i><sub id='qbdts'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='XFnvV'></noscript><tr id='xmeEZ'></tr><select id='9YTd6'><button id='Xppin'><dfn id='1rcjx'><p id='eePLO'></p><q id='cv5m7'></q></dfn></button><noframes id='NYByA'></noframes><b id='0rLuP'></b></select><font id='Urfeb'></font><option id='bW6gB'></option><fieldset id='FDd9R'></fieldset><noframes id='sHCZX'><i id='N4Hgr'><div id='9Y2So'><ins id='JPREN'></ins></div></i></noframes><tr id='W0KKN'></tr><label id='qzYVA'><small id='kVDRh'></small><b id='CYWHc'></b></label><noscript id='1U9Wc'><tr id='n5m32'></tr><div id='1WIu5'></div><noscript id='t73lG'></noscript><tr id='nfWPh'></tr></noscript><center id='nukKV'></center><dl id='U4jBW'></dl><blockquote id='caXHA'></blockquote><pre id='vn74K'><dl id='xmjWY'><noframes id='F7KaZ'><i id='V8tPZ'></i></noframes><dt id='3UMgg'></dt></dl><label id='7MhH3'><dfn id='sivUl'></dfn></label></pre><dir id='ai4fU'></dir><strike id='alxVp'></strike><thead id='YsiMb'></thead><span id='eRiRH'></span><i id='LK1WN'></i><font id='UfL5G'></font><style id='xLZZZ'></style><font id='Men6Y'></font><td id='Rw21s'><select id='NDFGX'><b id='K0NmK'><address id='zsgB0'><noscript id='6KDo3'><acronym id='mDtWz'></acronym></noscript></address><style id='aDn31'><tbody id='oTaD0'></tbody></style></b></select><ul id='qKfh7'><thead id='x9Moz'></thead></ul></td><strike id='t8W64'><dt id='h4M8g'></dt></strike><dfn id='kkSgX'></dfn><dir id='gWUww'><b id='QsMBS'></b><font id='vFwsF'></font></dir><ul id='o1ewf'></ul><q id='cRr0T'></q><acronym id='ugcxZ'></acronym><center id='g29tZ'><strong id='Knq3T'></strong></center><ins id='buunI'><label id='MHtC2'></label><span id='tfvbV'></span></ins><li id='yFUNb'><blockquote id='JqpMM'></blockquote></li><th id='DGcD5'><table id='aKmNd'></table></th><tfoot id='RxeBh'></tfoot><ins id='XXJFF'></ins><table id='bF8IA'></table><noscript id='fCM2j'><del id='VfRKe'><ol id='fFZI2'><center id='T3S8e'><ul id='bAtGn'></ul><div id='VQThK'></div></center></ol></del></noscript><strong id='9JDcY'><legend id='H8uEs'></legend><td id='LPDwb'></td></strong><font id='s8bOV'><font id='iX0Ey'></font></font><noscript id='OigNx'><em id='fwK0g'><form id='GcWTt'><sub id='VIoOC'></sub></form><bdo id='w88E6'></bdo></em></noscript><address id='XOevC'></address><center id='kJ9Ok'><del id='y1Qgn'></del><sup id='peDqF'></sup></center><kbd id='plsva'></kbd><font id='KJvcb'><b id='RlMSJ'></b><table id='AroH6'></table><blockquote id='7diJ5'></blockquote></font><big id='52hBn'><q id='rDQ0P'><center id='MwTv3'><button id='Lo7MD'></button></center></q></big><i id='no9GW'><form id='817uI'><option id='mcSAf'></option><dir id='SB4ZU'><thead id='nEMc8'></thead></dir></form><tr id='eI4Ou'><strike id='ShGgR'><noframes id='Q3LPp'><dl id='BHwBD'></dl></noframes></strike><dt id='KNspk'></dt></tr></i><dfn id='jvh3p'></dfn><tbody id='SM6JS'></tbody><select id='z7raZ'><dir id='fGMTz'><noscript id='Z1nJs'><th id='QilJw'><strike id='AqNEl'></strike><small id='xaO10'></small></th></noscript><tbody id='d7c81'><em id='EpwLy'><optgroup id='ebJ1u'></optgroup><style id='thHJJ'><tr id='JBwmr'></tr><address id='jtXYC'></address></style></em></tbody><code id='e3WTv'><noscript id='3XqTX'><ins id='AWJls'><font id='yQWk3'></font></ins></noscript></code></dir><p id='pCeqz'></p><dl id='MKZPR'></dl></select><form id='lBHit'><bdo id='mpZEB'></bdo><optgroup id='F2YWi'><tbody id='X2l54'></tbody></optgroup><blockquote id='CGN7m'><button id='MXFuT'><pre id='s8LcL'><li id='9pA2f'><tfoot id='j2sSw'><kbd id='yNriL'></kbd></tfoot><fieldset id='Uy6Wo'><dd id='PYK7Q'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='yUEVi'></table><span id='HqWkj'><dl id='IBtYT'></dl></span></blockquote></form><em id='Ko5KX'><small id='9FwS9'><blockquote id='4cYX7'></blockquote></small></em><tfoot id='jPEkR'></tfoot><del id='zwGKY'><pre id='i2h9d'></pre></del><em id='tegdN'><acronym id='B50iS'><th id='3xVWo'></th></acronym></em><fieldset id='EB0n0'></fieldset><code id='37iht'><noframes id='oRuVP'></noframes></code><form id='hyyPP'><optgroup id='Z6VjF'><dir id='pPwCY'></dir></optgroup></form><strong id='cKUvu'></strong><ins id='R349k'><option id='w70Tz'></option></ins><dd id='UKoDL'></dd><span id='E0ghz'><tbody id='JPZSU'></tbody></span><strong id='nKQsq'><pre id='N79B8'><form id='oFzEs'></form></pre></strong><li id='37bTV'><abbr id='OA42u'><dir id='dEN6V'></dir><acronym id='bcko8'></acronym></abbr></li><ol id='WpRCW'></ol><strike id='XMXFw'></strike><label id='9JMYG'></label><legend id='MNg8g'><address id='WQY8n'><thead id='itdQ6'><tr id='mulGF'></tr></thead></address><dt id='NpJ79'></dt></legend><thead id='cNxEv'></thead><ins id='D2Yyi'><big id='y6nhk'></big></ins><kbd id='fATpN'></kbd><center id='DJgJk'><acronym id='Oyfs4'></acronym><code id='xek0e'></code></center><ul id='ituLT'><pre id='rEOHH'></pre></ul><style id='qhdwA'><dt id='mFtsE'><noframes id='DGYuR'></noframes></dt><sub id='fVFFU'></sub><b id='tVndb'></b></style></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提ä¾?a href="/">亳州暖通工ç¨?/a>ã€?a href="/supply/">亳州中央空调</a>ã€?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注ï¼?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公å?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/jhcjjl/">净化车间系åˆ?/a> > <a href="/supply/30.html">高效送风å?/a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row line"> <div class="news_title"> <h1>高效送风å?/h1> <p>时间ï¼?018-6-23 0:00:00</p><p>来源ï¼?a href='//www.monarclatinamerica.com/supply/30.html'>//www.monarclatinamerica.com/supply/30.html</a></p> <span>—â€?/span> </div> <div class="news_con"> <p><p style="text-indent:2em;"> <p> <a href="//www.monarclatinamerica.com/supply/30.html" target="_blank">高效送风å?/a>为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置,可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。箱体采用优质冷轧钢板制æˆ? </p> <p> ◆表面静电喷å¡? </p> <p> ◆美观大方,结构紧凑,便于安装和维护 </p> <p> ◆出风面散流面板为铝质喷塑、冷轧钢板喷塑或不锈é’? </p> <p> 高效送风口有Ⅰ、Ⅱ两种系列。系列Ⅰ为可更换过滤器形式,系列Ⅱ为一次性风口形式,均为下送风ã€? </p> <p> 高效送风口系列Ⅰ:本风口由高效过滤器、优质薄钢板、铝合金扩散孔板等组成,安装方便,密封可靠,可方便地更换过滤器。接管方式可采用上接或侧接ã€? </p> <p> 高效送风口系列Ⅱ:分超薄型、薄型两种。均为一次型风口,更换方便(仅需卸下送风管和风口之间的软接头的管箍即可)。该系列特别适用于吊顶空间受限制的净化空调系统。主要优点:箱体结构简单可靠,通风性强,送风均匀,安装方便,维护简单ã€? </p> <p> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806261045032053357643962.jpg" alt="" /> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> </p></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="tag jianju">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%be%bb%bb%af%b3%b5%bc%e4%cf%b5%c1%d0'>净化车间系åˆ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b8%df%d0%a7%cb%cd%b7%e7%bf%da%bc%db%b8%f1'>高效送风口价æ ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b8%df%d0%a7%cb%cd%b7%e7%bf%da%c5%fa%b7%a2'>高效送风口批å?/a>,</div> <p>上一个产品:<a href="/supply/31.html">洁净é—?/a></p> <p>下一个产品:<a href="/supply/29.html">风淋å®?/a></p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_cp"> <h4>相关产品</h4> <ul class="row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/33.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231431198623357688761.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231431198623357688761.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/33.html">净化工作台</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/32.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231430578783357645609.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231430578783357645609.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/32.html">净化灯</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/31.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231430366283357694023.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231430366283357694023.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/31.html">洁净é—?/a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/30.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231429593783357634888.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231429593783357634888.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/30.html">高效送风å?/a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系äº?è°¢æ€?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公å?æ ?å?/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制ï¼?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍å±? target="_blank" >马鞍å±?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>