?!DOCTYPE html> title_temp 4?2离心通风?- 安徽星原暖通工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="4?2离心通风?> <meta name=" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0047/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0047/js/xdd.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://monarclatinamerica.com/">Ϲng28(й)ٷվ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='FebhH'></q><tt id='zLlPm'><dd id='QkvDc'><noscript id='RBQ64'><dl id='SvgWD'><i id='XRN98'></i><dd id='9tLbv'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='ag2ZZ'></tr><td id='J88Im'></td><q id='TZ5PD'></q><dd id='fbXB8'></dd><div id='k9oOT'><button id='R9mSo'><tfoot id='xIuhb'><i id='LJ1gu'><dl id='UxHJT'><i id='9X8F2'><strike id='7Fkel'><dt id='b2nfh'></dt></strike></i></dl></i><pre id='KUpuZ'></pre></tfoot><u id='kFXO3'></u><small id='FlRgm'></small></button><tr id='XBP5V'></tr></div><strike id='5aR2s'></strike><label id='3yp70'></label><button id='TwU9T'></button><optgroup id='0hnUJ'></optgroup><dd id='C0sMv'></dd><sup id='VXe2y'><del id='Klsun'><strike id='Kdyb7'><dd id='Vq2Oi'></dd></strike></del></sup><fieldset id='jATwm'><p id='Po5vt'></p></fieldset><big id='5RfFH'><big id='euxHz'><address id='IeAUj'><dl id='7TlXX'></dl></address><dd id='miOEm'></dd><table id='veROT'><abbr id='vq8as'><strong id='383E3'><blockquote id='B3tpK'></blockquote></strong></abbr><td id='f09nq'><pre id='6chHh'></pre></td></table></big></big><q id='VdLsl'><abbr id='0NTXd'><thead id='rgACq'></thead></abbr></q><li id='91Q5w'><q id='uZz4h'><acronym id='wgDyX'><dd id='sjz4G'><td id='ZwJs4'><noframes id='YjFlt'><tr id='9IF7r'><strong id='fwmlX'></strong><small id='7ORlZ'></small><button id='3juaU'></button><li id='hRH6B'><noscript id='LqxbH'><big id='ltnKj'></big><dt id='XKGhS'></dt></noscript></li></tr><ol id='77ofK'><option id='kPyCa'><table id='OYFBl'><blockquote id='qbKEP'><tbody id='Y9lNM'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='NAgcc'></u><kbd id='sMmrX'><kbd id='lDBvr'></kbd></kbd></noframes><abbr id='735b3'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='wXWz3'><button id='VabC5'><abbr id='9VKD7'></abbr></button></thead><button id='TIvAR'><u id='bMnNa'><u id='XJonT'></u></u><tr id='6djUq'><optgroup id='ZORkq'><dd id='sLUxZ'><dfn id='z39yH'><tt id='xGEt2'><thead id='UJjye'><optgroup id='lVXS9'></optgroup></thead></tt><legend id='5LZng'></legend><noframes id='f2ljz'><b id='A21XL'><form id='5L1Qv'></form></b></noframes></dfn><pre id='yI14G'></pre></dd></optgroup><dl id='qFsgf'><big id='GXby6'><dd id='XdVsC'><td id='Gvv4A'><dir id='3TvXj'></dir></td></dd></big><optgroup id='K6hxK'></optgroup><dfn id='vV6R1'></dfn></dl></tr></button><strong id='JIfe4'></strong><ol id='NZB3X'><dfn id='21HnZ'><kbd id='dn8DN'></kbd></dfn></ol><ul id='GjE7E'></ul><noframes id='LPOYJ'></noframes><blockquote id='cidB3'></blockquote><fieldset id='8qraX'></fieldset><sup id='dsDar'><p id='Tx4HG'><tt id='hYCdu'><sup id='AeiJr'><bdo id='8kMsV'><ol id='TWgv3'><sup id='W77PK'><dl id='oPEOV'><em id='oVgrB'><label id='oPahC'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='3hRSZ'></address></sup></tt></p><fieldset id='3PkpI'><noframes id='8qIPU'><code id='l2WDf'><strong id='UKDYd'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='meu2H'></sup><div id='dW030'><pre id='OonZS'><select id='IEpgX'></select><td id='8mBHq'></td></pre></div><kbd id='w3HbS'><u id='sO4PN'></u></kbd><div id='YvtRE'></div><blockquote id='lrQQf'></blockquote><q id='7N8UH'></q><th id='pvxaf'></th><big id='0MWLk'></big><address id='lo8kQ'><b id='avIm5'><select id='mlHLM'></select></b></address><code id='PGVCt'></code><ul id='S6WDC'><strike id='8r4JN'></strike></ul><noscript id='lISHt'></noscript><pre id='7tF0f'></pre><div id='LfU1v'><p id='eXWxz'></p></div><tfoot id='C2urB'></tfoot><thead id='pCDRS'><bdo id='TC9IS'></bdo></thead><kbd id='NCarQ'></kbd><p id='vaVwS'><fieldset id='Nl6iy'><style id='jFFjl'></style></fieldset></p><acronym id='toBfe'><big id='D1Xrw'><code id='jhmhR'></code></big></acronym><noframes id='LXERe'><fieldset id='Cg8JY'></fieldset></noframes><ol id='eGvtI'></ol><font id='n7Yxz'></font><td id='zb6nm'><ol id='FnDaJ'></ol></td><center id='F0XBW'></center><option id='waYfS'></option><legend id='nq3q0'></legend><big id='7EESi'></big><sub id='mtYSr'><ol id='K3rEI'><li id='pM80t'><label id='fT4Gm'></label></li></ol></sub><i id='nhSOl'><ol id='jjOnp'></ol></i><del id='aTV3w'></del><tr id='mkejm'><tr id='DTuHD'><bdo id='Kt385'><form id='nL8G6'><em id='fKjGi'></em><ins id='BndoH'><center id='F2eNg'><center id='6OTuS'></center></center></ins><pre id='DXlkL'><em id='ZqRtc'></em><abbr id='zVp8r'><legend id='MaHbV'><div id='pQf08'><center id='Too10'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='J2MXB'></b><noframes id='rz06s'><span id='kGTmh'></span></noframes><font id='TLhwE'><ol id='5gSJC'></ol></font><td id='XRlm2'><abbr id='Lb2uD'><option id='IjBF0'><big id='nbMSK'></big></option></abbr><dfn id='T742n'></dfn></td><form id='hg3we'><legend id='CjduN'></legend></form><td id='KnWeR'><strike id='iPzTJ'><blockquote id='KkMwr'></blockquote></strike></td><sup id='4E09S'><fieldset id='2Yt9T'><li id='EiEpa'></li></fieldset></sup><option id='ygg2z'></option><thead id='0oHbC'></thead><del id='eGjsN'></del><b id='8EGel'><tfoot id='8jeLW'></tfoot><i id='V5Xum'></i></b><sup id='0kjSk'></sup><thead id='EdU8s'></thead><kbd id='O79GO'></kbd><acronym id='vObvW'><strike id='aMAed'></strike></acronym><table id='pbEfN'><select id='eBnYC'></select></table><strong id='5wBhj'></strong><center id='4UIWH'></center><p id='alI8B'><b id='h4CHm'><bdo id='xTfO6'><span id='CIOtn'></span></bdo></b></p><tr id='mTjeT'><form id='9n4m3'><strong id='pdNHd'><dir id='eDGOG'></dir></strong><th id='l0PMf'></th></form><strong id='krWlQ'><select id='ugpJu'></select></strong></tr><form id='qbDoD'><pre id='40pP7'></pre></form><code id='tgHL2'></code><optgroup id='9c0Wb'></optgroup><strong id='ndH0I'><td id='QASFH'><table id='jYemW'><legend id='caslM'><legend id='mTaPV'><big id='eTkuS'><fieldset id='sgCHh'><q id='nEEQW'><tfoot id='DrUhW'><big id='EcvZY'><tt id='9TYkZ'><thead id='Dd2nE'></thead></tt></big><p id='7qxWp'></p><button id='dvGfJ'><table id='IFMzj'><ins id='6934r'></ins><tt id='cyvGT'><li id='IssSN'><thead id='jNrlZ'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='m493T'><td id='iFpqq'></td><tfoot id='Dhza4'></tfoot></tr><strong id='Fk86B'><span id='I61cQ'><dfn id='VdXCz'></dfn><bdo id='5nAJ7'><thead id='baaji'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='Gjfqq'></button><ol id='B4rZh'><font id='9PvUr'><blockquote id='rd6m9'><center id='eSW1v'></center></blockquote></font></ol><strong id='pRZe3'></strong><dl id='EkYX6'><legend id='zZKWp'></legend><sub id='2W9uB'><small id='p3QsO'></small></sub></dl><style id='9fYld'></style><pre id='Ywo5b'><code id='Tdn7N'></code></pre><big id='X2IY3'></big><font id='BCi7g'></font><bdo id='sTByg'></bdo><dfn id='xbHz5'><dd id='ywNUh'><button id='cLPVF'><strike id='YJbRN'><div id='yu2An'><div id='F72eU'><legend id='e6ZYN'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='SGYco'><q id='BnXQ1'></q></optgroup></dd><ol id='1XxBr'><q id='TRTVS'><dfn id='djhmy'><button id='CFI0d'><tbody id='gV1hX'><tbody id='sU0Dl'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='kGkKw'></dl><fieldset id='RJAWb'></fieldset><u id='wlegK'></u><div id='IyMNW'><ins id='7PYNT'></ins></div><strong id='f7qN0'></strong><center id='9SqJH'></center><strong id='G9HZR'></strong><small id='3fV8Q'></small><td id='5RUGp'><q id='4ivRp'><q id='FRH1r'><b id='UtWXc'><optgroup id='O6EId'></optgroup></b></q><ol id='J2W74'><bdo id='2418Y'></bdo></ol><dd id='xmTyf'><th id='ZwJuc'></th></dd><blockquote id='ZBQI7'></blockquote><ul id='Js96c'><style id='0nlCP'></style></ul></q></td><noscript id='bwzXy'></noscript><ol id='L2Kb4'></ol><p id='IJyRm'></p><strong id='rwjFo'><big id='ikn0u'></big><strike id='I566Z'><q id='karSe'><sup id='D8V7B'></sup></q></strike></strong><p id='81OOy'><thead id='a4rSU'><acronym id='MdQoH'><tfoot id='1izDZ'><kbd id='R7PmT'></kbd><form id='HsQNT'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='uLneq'></fieldset><b id='rGJLu'><dt id='PNmkm'></dt></b><sup id='hudln'></sup><label id='vHshT'></label><noframes id='blC61'><ins id='RnO0z'></ins></noframes><td id='b1L8p'></td><dfn id='uJYjj'></dfn><font id='eTEaL'><style id='noEzx'></style></font><tr id='Xtfuo'><td id='fdNUM'></td></tr><dfn id='B9nUk'><ul id='rSf63'></ul></dfn><tr id='WTi8P'></tr><abbr id='sRCtN'></abbr><strong id='DSoLM'></strong><dt id='SUqSk'></dt><span id='r6dHS'><label id='fFTZu'><td id='EjJHL'></td></label><address id='dkiO7'></address></span><label id='yLthj'><bdo id='TUMiC'><dt id='GBxVL'><dl id='1QLpK'></dl></dt></bdo></label><abbr id='X8M0j'><optgroup id='tjQ0J'></optgroup></abbr><code id='IMMWV'></code><address id='PM6x9'><thead id='v3LxX'></thead></address><td id='cVX7V'><style id='xI3ej'><tbody id='A9u8Z'></tbody><strong id='JdNJ4'></strong></style></td><ul id='5ZL06'><ul id='nUnqo'></ul></ul><del id='5wplh'></del><th id='HvUnl'><option id='0THNu'><legend id='Qs8Iy'></legend></option></th><b id='rpcD4'></b><i id='mkXaI'><noscript id='MuLZo'></noscript></i><q id='eTi1r'></q><select id='oszx4'></select><option id='ls9Po'></option><optgroup id='5WP37'><big id='PtVs6'></big></optgroup><noframes id='xHTPJ'><acronym id='PhRyq'><em id='8jhrk'></em><td id='0ZPJR'><div id='4miVN'></div></td></acronym><address id='ZPT3J'><big id='U8164'><big id='QJUXo'></big><legend id='dLJyr'></legend></big></address></noframes><ul id='VPxR8'></ul><abbr id='ZOmKb'><p id='ky9cT'><small id='0xYZF'><bdo id='atmxD'><code id='Af2uN'><i id='sMTE2'><legend id='krb5U'></legend></i><sub id='fVq4T'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='sKRep'></noscript><tr id='PWU4q'></tr><select id='CDaoH'><button id='TX27T'><dfn id='HPDkJ'><p id='Rv4ez'></p><q id='pdsOl'></q></dfn></button><noframes id='ZxXf8'></noframes><b id='G31oz'></b></select><font id='RrXxa'></font><option id='s5tkl'></option><fieldset id='NhHEH'></fieldset><noframes id='u3PDb'><i id='ykwdS'><div id='v0V9m'><ins id='PYpU3'></ins></div></i></noframes><tr id='AIGeh'></tr><label id='vTiCI'><small id='R1sHN'></small><b id='Nmxma'></b></label><noscript id='G6UOP'><tr id='siu8G'></tr><div id='Y3WMh'></div><noscript id='VwLwP'></noscript><tr id='Pc4Fb'></tr></noscript><center id='EQouJ'></center><dl id='CBcTv'></dl><blockquote id='EY3zY'></blockquote><pre id='myk7T'><dl id='ZeQz3'><noframes id='rLaGv'><i id='EboNk'></i></noframes><dt id='M5ayd'></dt></dl><label id='xZcqN'><dfn id='8DmID'></dfn></label></pre><dir id='q28Vl'></dir><strike id='A0YCr'></strike><thead id='2AFy2'></thead><span id='DJppm'></span><i id='syW3v'></i><font id='abAW5'></font><style id='XzCde'></style><font id='NeCBT'></font><td id='MfHgm'><select id='8tOzk'><b id='xo8vk'><address id='2eezl'><noscript id='zJcHE'><acronym id='B8Btn'></acronym></noscript></address><style id='ygXFK'><tbody id='m2QQy'></tbody></style></b></select><ul id='QwbMG'><thead id='ICg4n'></thead></ul></td><strike id='Iacpu'><dt id='cd0MU'></dt></strike><dfn id='02ulV'></dfn><dir id='rABV8'><b id='ayybF'></b><font id='cHAa6'></font></dir><ul id='01IgO'></ul><q id='ydIlH'></q><acronym id='j2d6z'></acronym><center id='Yc11p'><strong id='iau6m'></strong></center><ins id='kLbUs'><label id='EN9RV'></label><span id='itoGx'></span></ins><li id='n3qoY'><blockquote id='iuDMQ'></blockquote></li><th id='aRJVX'><table id='9FM4E'></table></th><tfoot id='WbX4c'></tfoot><ins id='F3wkq'></ins><table id='FXtDb'></table><noscript id='pUghd'><del id='1izdr'><ol id='Xen5W'><center id='MQucK'><ul id='mewls'></ul><div id='q8tvk'></div></center></ol></del></noscript><strong id='mygTH'><legend id='ozFZN'></legend><td id='NMULp'></td></strong><font id='BOCxN'><font id='ZCq3Z'></font></font><noscript id='kx6ZX'><em id='3Zd4f'><form id='y8EwH'><sub id='nlEy8'></sub></form><bdo id='KuV61'></bdo></em></noscript><address id='LF6Sv'></address><center id='Uhn5x'><del id='1EQcV'></del><sup id='XI2G1'></sup></center><kbd id='DkgZz'></kbd><font id='O836p'><b id='ZM09m'></b><table id='x5vHu'></table><blockquote id='rUJ9R'></blockquote></font><big id='TECNj'><q id='bDofw'><center id='AzfsR'><button id='WprOH'></button></center></q></big><i id='oERZy'><form id='4mtlJ'><option id='TLhiP'></option><dir id='jFoWn'><thead id='vx5LW'></thead></dir></form><tr id='9Zc1I'><strike id='cC6BC'><noframes id='pXMop'><dl id='ZkdFN'></dl></noframes></strike><dt id='Zr7NH'></dt></tr></i><dfn id='raFBl'></dfn><tbody id='1KfdA'></tbody><select id='ejCNG'><dir id='qQQPA'><noscript id='w30Gx'><th id='luy97'><strike id='Q3zsr'></strike><small id='c8DpM'></small></th></noscript><tbody id='ORIYl'><em id='PRA0w'><optgroup id='jLqml'></optgroup><style id='za9da'><tr id='GmhhU'></tr><address id='lUkvE'></address></style></em></tbody><code id='tmAdW'><noscript id='OtlvS'><ins id='E5zLX'><font id='eLmh3'></font></ins></noscript></code></dir><p id='c9Apf'></p><dl id='CKBea'></dl></select><form id='5HeEd'><bdo id='7knAG'></bdo><optgroup id='fYNuF'><tbody id='MXFtP'></tbody></optgroup><blockquote id='JIcDC'><button id='uWl8u'><pre id='e2guX'><li id='715I1'><tfoot id='4yWLW'><kbd id='nvfTD'></kbd></tfoot><fieldset id='PeizA'><dd id='wEKcS'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='k0pgB'></table><span id='oSsHI'><dl id='V38DV'></dl></span></blockquote></form><em id='kWBRp'><small id='0QCDO'><blockquote id='aTR5B'></blockquote></small></em><tfoot id='Cp3ZP'></tfoot><del id='5jPjH'><pre id='EcIkR'></pre></del><em id='WgPNp'><acronym id='Kd3XT'><th id='DHVBB'></th></acronym></em><fieldset id='Fayfg'></fieldset><code id='F0iX2'><noframes id='bgsjU'></noframes></code><form id='7irW3'><optgroup id='4deO1'><dir id='yxffm'></dir></optgroup></form><strong id='wxoRc'></strong><ins id='EOCdl'><option id='X92Vn'></option></ins><dd id='DVScW'></dd><span id='vp0JI'><tbody id='B7TpR'></tbody></span><strong id='i5cLF'><pre id='O3Khq'><form id='sQnKf'></form></pre></strong><li id='6lsAw'><abbr id='NOct1'><dir id='hyOjK'></dir><acronym id='H5nvd'></acronym></abbr></li><ol id='36qqJ'></ol><strike id='LkKWE'></strike><label id='ObzEN'></label><legend id='pNs3d'><address id='D2TUy'><thead id='qnBGS'><tr id='xC3Gm'></tr></thead></address><dt id='06c2V'></dt></legend><thead id='DdqZm'></thead><ins id='f9kGu'><big id='5MvrJ'></big></ins><kbd id='bmG3t'></kbd><center id='xTdeg'><acronym id='mj3sN'></acronym><code id='uKBgK'></code></center><ul id='zL5Is'><pre id='rd5lY'></pre></ul><style id='UhK8k'><dt id='XykHx'><noframes id='U0lS0'></noframes></dt><sub id='6g33a'></sub><b id='tloRk'></b></style></div> <section id="header" class="container-fluid top fixed1"> <div class="container top_h hidden-xs"> <div class="col-sm-9">安徽星原暖通工程有限公司为您免费提?a href="/">亳州暖通工?/a>?a href="/supply/">亳州中央空调</a>?a href="/news/">亳州市净化工程造价</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/div> <div class="col-sm-3"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/33576/stat/"></script></div> </div> <div class="container"> <div class="header"> <nav id="top" class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#example-navbar-collapse"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20180623093012.png" alt="安徽星原暖通工程有限公?/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse xdd dropdown" id="example-navbar-collapse"> <ul class="nav navbar-nav"> <li class="b-active"><a rel="nofollow" href="/">首页<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<i class="sr-line"></i></a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心<i class="sr-line"></i></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<i class="sr-line"></i></a></li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> </section> <section class="carousel slide banner" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"> </div> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180624111953.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180624115108.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180824083520.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> </section> <div class="container-fluid all-width"> <div class="container"> <div class="mbx"> 当前位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/fjjlcpjl/">通风设备系列</a> > <a href="/supply/6.html">4?2离心通风?/a> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row line"> <div class="news_title"> <h1>4?2离心通风?/h1> <p>时间?018-6-23 0:00:00</p><p>来源?a href='//www.monarclatinamerica.com/supply/6.html'>//www.monarclatinamerica.com/supply/6.html</a></p> <span>—?/span> </div> <div class="news_con"> <p><p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> 4-72型离心式通风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的其他。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/立方。气体温度不得超?0°C。该风机具有良好的气动性能、运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通气换气。B4-72型防爆型离心式通风机、主要有铝叶轮、机壳、进风口等部分与防暴电机组成、可作为易燃挥发性气体的通风换气只用、其性能和安装尺寸同?-72型。F4-72型为防腐型离心式通风机,主要用不锈钢(或玻璃钢)材质制成的叶轮、机壳、进风口等部分与电机组成,可用于输送腐蚀性气体,其性能与安装尺寸同?-72型? </p> <p> <p style="text-align:center;"> 气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3? </p> <p style="text-align:center;"> 气体的温度:不超?0℃? </p> <p> <p style="text-align:center;"> 从电机一侧正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表?叶轮逆进针旋转者称左旋风机,以“左”表示? </p> <p style="text-align:center;"> 风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示?-72型风机№2.8?.1出厂时均做成一种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。其中№2.8出风口位置调整范围是0°?55°,间隔是45°;?6?0出风口位置制成固定的三种0°?0°?80°,不能调整,订货时需注明? </p> <p style="text-align:center;"> 传动方式 </p> <p style="text-align:center;"> 风机的传动方式有A、B、C、D四种:以应达风机为例?-72型风机中,№2.5?.1采用A式传动,??2采用C、D式传动,?6?0采用B式传动? </p> <p style="text-align:center;"> A式表示以电动机直联传动; </p> <p style="text-align:center;"> B式表示悬臂支撑装置,皮带传动,皮带轮在轴承中间; </p> <p style="text-align:center;"> C式表示悬臂支撑装置,皮带传动,皮带轮在轴承外侧; </p> <p style="text-align:center;"> D式表示悬臂支撑装置,用联轴器连接传动? </p> <p style="text-align:center;"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806270846522973357644664.jpg" alt="" /> </p> </p> </p> <p> <br /> </p> <p> 风量m3/h:1450-150000 </p> <p> 转速r/min:250?900 </p> <p> 全压Pa?98?159 </p> <p> 电机容量kW???5 </p> <p> 噪声dB?5?5 </p> <p> <br /> </p></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="tag jianju">相关标签?a href='/key.aspx?k=%b7%e7%bb%fa%cf%b5%c1%d0%b2%fa%c6%b7%cf%b5%c1%d0'>风机系列产品系列</a>,<a href='/key.aspx?k=4%a3%ad72%c0%eb%d0%c4%cd%a8%b7%e7%bb%fa%bc%db%b8%f1'>4?2离心通风机价?/a>,<a href='/key.aspx?k=4%a3%ad72%c0%eb%d0%c4%cd%a8%b7%e7%bb%fa%c5%fa%b7%a2'>4?2离心通风机批?/a>,</div> <p>上一个产品:<a href="/supply/7.html">DWT?型轴流式属顶风机</a></p> <p>下一个产品:<a href="/supply/1.html">2800C防火阀</a></p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_cp"> <h4>相关产品</h4> <ul class="row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/18.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231417490703357677733.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231417490703357677733.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/18.html">等离子光氧一体机</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/17.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231417058833357633136.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231417058833357633136.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/17.html">镀锌板</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/16.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231416373833357644067.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231416373833357644067.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/16.html">T35?1系列轴流风机</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a rel="nofollow" href="/supply/15.html"><div><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33576/201806231416110713357649005.jpg?path=www.monarclatinamerica.com/uploads/cp/201806231416110713357649005.jpg" class="img-responsive"></div></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/15.html">SWF混流风机</a></span> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="bottom hidden-xs aaa" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-lg-9 col-md-7 col-sm-6 bl"> <div class="lm lx"> <ul> <li>联系?谢?/li> <li>服务热线:0558-5956868</li> <li>电子邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:1064694226@qq.com">1064694226@qq.com</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html" title="城市分站">城市分站</a></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="lm">公司地址:合肥市新站区天水路安徽绿宝铜业有限公???/div> <div class="lm">亳州净化工程哪家好?供应订做多少钱?通风空调怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供亳州通风空调、亳州暖通工程造价、亳州净化工程造价、亳州市暖通工程造价等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/div> <div class="cnzz" rel="nofollow"></div> <div>Copyright© (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/hefei.html" title="合肥" target="_blank" >合肥</a> <a href="/wuhu.html" title="芜湖" target="_blank" >芜湖</a> <a href="/bangbu.html" title="蚌埠" target="_blank" >蚌埠</a> <a href="/huaina.html" title="淮南" target="_blank" >淮南</a> <a href="/maanshan.html" title="马鞍? target="_blank" >马鞍?/a> <a href="/huaibei.html" title="淮北" target="_blank" >淮北</a> <a href="/tongling.html" title="铜陵" target="_blank" >铜陵</a> <a href="/anqing.html" title="安庆" target="_blank" >安庆</a> <a href="/huangshan.html" title="黄山" target="_blank" >黄山</a> <a href="/chuzhou.html" title="滁州" target="_blank" >滁州</a> </div> </div> <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 br"> <div class="ewm"> <img class="img-responsive foot_img" src="/template/XYS0047/images/ewm.jpg"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:17186669666"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>